vliegen2Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, mij in ieder geval niet. De  voorruit van de auto zit gedurende de zomermaanden niet meer zo vol met dode vliegen dan 20 jaar geleden. Om de voorkant van mijn auto te ontdoen van al die dode beestjes was een hele klus. Een hulpmiddeltje was met een oude nylonkous en veel water er goed over te wrijven tijdens het wassen.

De insecten in west Europa zijn met bijna 75% afgenomen. Een dramatische ontwikkeling. Wat is er toch aan de hand? Naarstig wordt er gezocht naar een zondebok. Heeft het te maken met landbouw bestrijdingsmiddelen? Met uitputting van de natuur zoals we er nu mee om gaan? Met de uitstoot van auto’s, schepen, vliegtuigen en fabrieken? Klimaatverandering soms? Een helder antwoord geven is nog niet zo simpel. 

Een ding is me wel duidelijk. Onze samenleving is in de laatste  50 jaar in een rap tempo van de natuur, Gods schepping vervreemd. Een koe werd vroeger 15 tot 20 jaar oud. Nu is het  een melkfabriek die na 5 jaar afgeschreven is. Kruiden in de wei heten onkruiden.  Veehouderij of akkerbouw, het gaat om zo’n hoog mogelijke opbrengst per hectare. De eens zo diverse natuur is enorm verschraald door schaalvergroting, monocultuur, chemie en kunstmest. Geen poelen, geen haagjes, geen onkruiden, geen houtwallen of bomen. Nee ons landschap is veranderd. Grote strakke percelen. Wij Nederlanders worden wereldwijd geroemd om onze hoogwaardige landbouw methoden. De gevolgen van onze werkwijze zijn uiteindelijk desastreus: totale uitputting van de aarde. Een uitgeputte aarde die alleen producten kan voortbrengen door steeds extremer in te grijpen. Waar blijven toch die insecten en weide vogels? Voor hen is gewoonweg geen leven meer. Weet je, de schepping, de natuur kan alleen maar ten volle floreren met  complete diversiteit.   

Meer respect voor Gods prachtige creatie. Hoe meer ik er over nadenk, des te meer ik me realiseer hoe ver ik dat ben kwijtgeraakt.

Peter