Heintje Davids

Een spannende discussie ontstond over de vraag wanneer mag je het stokje overdragen en als er niemand is of wil, moet ik het dan toch weer doen.
Het ging om de vraag van een vriend of hij een volgende kerkenraadstermijn wel of niet moest gaan invullen. Natuurlijk is het een zaak van gebed, maar ook van gezond en wijs inzetten van je verstand. De andere vrienden die allen in een andere kerkenraad zitten herkenden de vraag en de worsteling. Je vindt het fijn te mogen dienen, maar aan de andere kant rijgen de jaren zich aan elkaar, soms met een jaar buiten de kerkenraad en dan weer gevraagd worden. Waarom ik weer en niet een keer een ander.

Het zijn kerken waar minimaal op zondag 200 kerkgangers zijn, en waarom dan iedere keer dezelfde personen terugzien in een kerkenraad? De zogenaamde Heintje Davids.In veel kerken, maar ook daarbuiten in bijvoorbeeld buurt-, voetbalverenigingen zie je het Heintje Davids effect. Iedere keer weer komen dezelfde gezichten terug en blijft een groot deel met allerlei, voor de persoon logische redenen buiten het dragen van verantwoordelijkheid. 

Binnen onze gemeente zou na 11 jaar mogelijk hetzelfde kunnen gaan ontstaan in de leiding. Leiding raakt veel meer dan alleen onze oudstenraad. Onze gemeente is gebouw op de gedachte achter het boekje “bouwstenen”. Kijk maar eens in de praktijk hoe lastig het is om de verschillende taken ingevuld te krijgen aan het begin van het seizoen. Het zou jammer zijn als er niet meer gevarieerd kan worden en alle delen van het lichaam en zeker ook jonge delen leiding (breed) aan de EGB kunnen geven. 

Wat zouden de oorzaken kunnen zijn van het ‘Heintje Davids’ effect?Laten we eens wat mogelijke varianten benoemen, vul maar aan. Niet om druk of schuldgevoel te kweken, maar gewoon om eens met elkaar over na te denken.Misschien goed om eens in 2020 op een huiskring over te bespreken.

Vaak hoor je ‘we hebben al zoveel personen gevraagd, maar iedereen heeft een reden om nee te zeggen’. Is het dan een ‘nee’, zoals in Lucas 14:15-24, de uitnodiging voor de bruiloft of heeft het ‘nee’ een andere motivator? Met name deze laatste zou een verrassende kunnen zijn.Zijn we lauw en noch heet, noch koud (Openbaringen 3:16)?Is er sprake van coöptatie? Dit is ‘zelf aanvulling’ met het risico van het zogenaamde ‘old boys network’.
Waarschijnlijk kun je al denkende en pratende nog meer oorzaken en redenen benoemen.

Mijn verlangen is te zoeken naar ‘een stroom van blijvende verversing binnen het lichaam’, zodat we niet in een situatie komen, waar veel kerken in terecht gekomen zijn, namelijk de ‘Heintje Davids’ die iedere keer terugkomen.

Snarf