train 3905862 640

Corona heeft wereldwijd al heel wat teweeg gebracht. Het is verdrietig en triest. Oudere en kwetsbare  mensen  worden het zwaarst getroffen. Veel slachtoffers, eenzaamheid en angst bepalen het ritme van elke dag. De hectische wereld is in een paar weken helemaal tot stilstand gekomen. Moeder aarde, de natuur haalt diep adem. Alles in onze atmosfeer wordt ineens schoner. Maar voor hoelang?

De westerse wereldleiders bedenken van alles om zo snel mogelijk de economie weer op gang te krijgen. Duizelingwekkende bedragen worden daarvoor beschikbaar gesteld, zodat we zo snel mogelijk de draad weer op kunnen pakken van ons niveau van drie maanden geleden. Wat een contrast met de schrijnende armoede voor een overgroot deel van de wereldbevolking. Honderden miljoenen mensen werken voor een schamel loon van een paar dollar  per dag om te kunnen overleven. Terwijl wij nu niet meer alle vrijheid hebben, hebben zij helemaal geen inkomsten. Wat een onrecht! Regelmatig vraag ik me af of ik hier iets van kan leren.

Josef van de Berg de kluizenaar  in Neerijnen die daar al vele jaren in een schamel hutje woont, omschrijft de toestand in de huidige wereld heel treffend: De wereld lijkt wel een locomotief met 193 wagons. Alle wagons zijn verschillend: grote, kleine, oude, nette, nieuwe en allerlei kleuren wagons. Deze 193 wagons vertegenwoordigen alle landen van de wereld. De machinist heeft haast, veel haast. Het kan hem nooit snel genoeg gaan. Alles dendert maar door, sneller, meer.

Maar, wat nu! Wie heeft er toch aan de noodrem getrokken? En wie is die machinist van de locomotief eigenlijk? Ken je hem? De trein komt al piepend en knarsend tot stilstand. De machinist is een personage en zijn naam is Portemonnee (geld).

Volgens mij herken ik iets in deze situatie wat overeenkomt met de woorden van Jezus : je kunt niet God dienen en de mammon (geld)     

Peter