winkelwagen

Het is gangbaar om in deze periode over het “nieuwe normaal” te spreken van 1,5 meter afstand, 20 seconden handen wassen, enz

Bij het ‘nieuwe normaal” zeg je eigenlijk dat er ook een “oud normaal” is, van dichtbij, aanraken, volle treinen waarin we met z’n allen ons vasthouden aan beugels en palen, dat was normaal. Misschien vonden we het wat vies, maar deden het toch, want anders kukelde je om in een bocht. Nu is het uit den boze om een karretje in de supermarkt vast te pakken dat niet ontsmet is. En wat bijzonder is: we doen het gewoon met z’n allen, binnen een geweldig korte tijd. In die korte tijd passen we ons gedrag aan, in het begin gaf je per ongeluk nog wel eens een hand, nu doet niemand dat meer. We hebben ons gedrag in heel korte tijd aangepast. 

In de coaching wereld wordt ook vaak gesproken over gedragsverandering, waarbij men uitgaat van een periode van maanden en soms nog langer. Waarom gaat het nu dan zo snel? Gewoon ‘sense of urgency’, het raakt ons leven, niet aanpassen van ons gedrag, kan ziek maken en zelfs overlijden tot gevolg hebben. Naast de ‘sense of urgency’ speelt ook mee dat we elkaar collectief scherp houden. Twee belangrijke zaken om op korte termijn levens veranderende en levens beschermende keuzes te maken.

Nu spreken we over een menselijk gezien onzichtbare virus waar we ons leven door laten aanpassen. Bij een opwekking gaat het hetzelfde: ‘de onzichtbare’ Heilige Geest raakt ons en bij een opwekking zijn mensen meteen doordrongen van de ‘sense of urgency’ en spreken daarover en moedigen collectief anderen aan zich ook om te keren van het ‘oude normaal’ naar het ‘nieuwe normaal’. Grote groepen kiezen dan voor het ‘nieuwe normaal’. 

Echter wat leert de tijd: dat het ’nieuwe normaal’ vaak weer vervliegt en het ‘oude normaal’ de kop op steekt. 
In beide situaties verlangt het menselijke vlees ernaar de regie van het gedrag weer over te nemen. De ‘sense of urgency’ daalt en het collectief zwijgt.

We hebben elkaar nodig om elkaar vast te houden en te bemoedigen.

Snarf