Met het uizicht op een drukbezochte vlinderstruik, zat ik aan een houten tafeltje om God te ontmoeten voor rust en vrede over omstandigheden die mij bezighielden, en waarbij er emotie en verdriet in mij los kwam. Een aantal bezige bijen en vlinders op de vlinderstruik trok mijn aandacht. Twee verschillende insecten zaten op de zelfde bloementros de nectar te eten. Heel rustig en geconcentreerd, totdat… ze te dicht bij elkaar in de buurt kwamen en verschrikt wegvlogen! Op weg naar een andere bloem om hun werk voort te zetten. Ze stopten dus niet!

butterfly 776378 640Prachtig om dit zo te  mogen observeren. Er waren genoeg bloemen aan de struik voor elk van hen. Terwijl de zon verdween achter de wolken, en de wind zichtbaar was door het bewegende groen, realiseerde ik me dat Gods Geest ook als een windvlaag, in ons leven zichtbaar is door hoe wij bewegen en doen. Zelfs als het “licht“ in ons leven even weg is!

Toch is er nog genoeg om ons mee te Vullen en te Voeden –rustig doorgaan! God voorziet!! Zo wil ik ook voor u allen en mijzelf beseffen en ervaren dat God van ons houdt en Vrede geeft als we ons maar blijven voeden door Zijn Woord. En dat bracht me op het volgende voorval uit mijn jeugd…

Toen mijn moeder mij zag stofzuigen riep ze me tot de orde… Zoals jij stofzuigt! Stop.. Zo zul je nooit al het vuil kunnen opzuigen... Je beweegt de stofzuigermond veel te snel heen en weer. Als ik jou eten geef en de lepel snel heen en weer beweeg voor je mond, krijg je niet voldoende eten binnen om gezond te blijven. Rustig en met aandacht bewegen!! Nou u begrijpt wel hoe ik na die tijd de stofzuiger hanteerde. Ha, dat vergeet ik nooit meer!

Zo is het natuurlijk ook met het lezen van en luisteren naar Gods Woord: rustig en met aandacht. Dan wordt je gevoed en zul je groeien in je geloof! Nog even kijk ik op naar de vlinderstruik waar de vlinders nog eten steeds op een andere bloementros.  Rustig en met aandacht!

Mijn schrift en mijn vlinderboekje, dat ik er bij gehaald had om de soorten te kunnen bekijken, alles op het houten tafeltje straalt inmiddels Rust en Rijkdom uit! 

Een mooie nazomer wens ik u allemaal toe!

Hartelijke groet, 

Lot