Ik werk voor de bouw. En de bouw kent veel regels waar je je aan moet houden. In Nederland zijn de bouwregels samengevoegd in een boekwerk dat het Bouwbesluit heet. Als je je aan het Bouwbesluit houdt, dan is je gebouw in principe veilig en kun je er veilig naar binnen gaan. Één van die regels is artikel 2.17, lid 1: “Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.“ Dit is heel erg juridisch taalgebruik voor ”Als je ergens af kunt vallen van iets dat een meter hoger is dan de rest, dan moet daar een hek omheen.”

Wist je dat dat al een hele oude bouwregel is? Zo’n 2.300 jaar geleden is deze regel al bekend. Hij staat zelfs in de Bijbel. In Deuteronomium 22:8 staat namelijk het volgende “Als je een nieuw huis bouwt, moet je rond het platte dak een hek maken, zodat het niet jouw schuld is als er iemand van het dak afvalt en sterft.” Wat een heldere en simpele regel! En nog zo actueel! We hebben verantwoordelijkheid gekregen dat iemand veilig is bij jou thuis.

Ik denk dat we niet alleen maar moeten zorgen dat niemand van het dak valt, maar dat we ook moeten zorgen dat niemand van z’n geloof valt. Want wij als Kerk hebben de verantwoordelijkheid gekregen om naar elkaar om te zien. Hoe gaat het met jouw naaste?

Groet,

Gerrit.