Een paar weken terug had ik het voorrecht om ruim een uur met een audio guide door de Saint Paul’s Cathedral in Londen te lopen. Een majestueuze kerk, vol onverwachte hoekjes, vol historie en vol prachtige architectuur. Terwijl ik daar zo liep, overviel me het gevoel dat ik wel vaker heb, in oude kerken.

Wat is dit ont-zet-tend knap gedaan. Stel je eens voor! Hoe bedenk je een evenwichtige, sterke constructie zonder computerberekeningen? Hoe kun je de ene steen op de andere zetten in de zekerheid dat er een stabiele, prachtige ‘dome’ ontstaat zonder instortingsgevaar? En dan die muurschilderingen, de mozaïeken. Hoe kun je precies het juiste steentje neerleggen zonder dat je al ziet wat het eindresultaat wordt? Hoe kun je het kleinste detail uitwerken en toch het grote geheel voor ogen zien?

Ongelooflijk knap vind ik dat. Het maakt me klein en stil.

In de Bijbel lezen we ook over prachtige gebouwen. God zelf, die de bouwinstructies voor de Ark aan Noach geeft, die aan Ezechiël de afmetingen van de tempel laat zien en die Bezaleël en Aholiab kennis en creativiteit geeft voor het maken van de tabernakel en alle heilige voorwerpen.

Ik verwonder me, als ik dat lees. En het maakt me nog stiller en kleiner als ik besef dat diezelfde God nog iets veel mooiers en groters heeft gedaan. Hij bouwde niet zomaar een kerk of tabernakel. Nee, hij schiep jou en mij, van onze zichtbare kenmerken tot de allerkleinste cel. Hij maakte ons tot levende wezens waarin alles samenhangt. Hij schiep de wereld om ons heen: van de hoogste bergen tot de diepste zee. Hij maakte veelkleurige en diverse ecosystemen waarin de natuur zichzelf in stand houdt. Hij zorgde dat onze planeet precies goed was om op te leven. Hij schiep de atmosfeer om ons te beschermen en het hele universum eromheen. En toch is Hij ook de God die jou en mij ziet. Die zegt dat er geen mus ter aarde valt zonder dat Hij het weet.

Wie weet sta jij deze zomer op vakantie ook eens in zo’n mooie kerk, of juist middenin de natuur. Een mooi moment om te verstillen en te verwonderen. Om de Schepper van alles te danken en te aanbidden. Hij gaat alles te boven!