Eén van onze kinderen had deze week zijn eerste schooldag op de middelbare school. Wat een verandering voor die jongen! Allemaal nieuwe leerlingen, allemaal nieuwe docenten, allemaal nieuwe vakken. Om de docenten beter te leren kennen, mochten ze vragen stellen. En weet je wat ze aan álle docenten vroegen: wat is uw schoenmaat?

En daar heeft de klas toen de conclusie uit getrokken dat de mannelijke docenten gemiddeld schoenmaat 42/43 hebben en de vrouwelijke maat 39. Mooi is dat, creatief vragen stellen. Het getuigt natuurlijk ook wel van een beetje lef om aan iedere docent dezelfde vraag te stellen, zodat je wat met die data kan doen.

In mijn werk, ICT voor de bouw, hebben we het ook vaak over data en informatie. En als je Data in de juiste context ziet krijg je Informatie. Als informatie zo wordt begrepen dat het verklaart hoe en waarom is het Kennis geworden. En tenslotte door de informatie in een context te plaatsen en daaraan de kennis toe te voegen bouwt je Wijsheid op. Dat doet me denken aan Spreuken 2:6  “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht”. We kunnen wel allerlei data vergaren, of lukraak Bijbelteksten lezen, maar als je de context niet weet, dan weet je eigenlijk nog niks. Ik denk dat het goed is om de Bijbel zo te lezen dat God je de wijsheid, kennis en inzicht kan geven.

We kunnen er naar streven om God steeds meer en beter te leren kennen, maar hou dan wel Romeinen 11:33 in je achterhoofd: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen”.  Want we kunnen niet alles weten, maar we kunnen ons wel uitstrekken naar Hem. “Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.” (2 Petrus 1:5-7)

Gods zegen in het wandelen met God op je levensweg.

Gerrit