We zitten nu in een bijzondere tijd van het jaar: de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw. Dit wordt al sinds de oudheid in allerlei culturen en religies gezien als speciaal.

De oude Germanen vierden het Joelfeest, dat in het teken stond van vreugde en vrede. Het oude jaar was voorbij en men wachtte 12 duistere dagen af, totdat het Wiel weer begon te draaien en er een nieuw jaar begon. Ook voor de oude Egyptenaren was deze periode speciaal. Zij rekenden met 12 maanden van 30 dagen en hadden aan het eind van het jaar dus vijf of zes dagen over. Het was een ongelukkige periode, doordat het Nijlwater op zijn allerlaagste peil stond, wat insectenplagen meebracht die zich samen met de koude noordenwind verplaatsten. In deze tijd stond daarom de hele maatschappij stil. De Joden vieren het aan het eind van het jaar Chanoeka, ter herinnering aan de her-inwijding van de Tempel in Jeruzalem in het jaar 165 voor Christus. Daarbij neemt de vondst van een kruikje reine olie, die gebruikt kon worden om de menora in de tempel weer aan te steken, een belangrijke plaats in. Hoewel de hoeveelheid olie slechts voldoende was voor één dag bleef de lamp door een wonder acht dagen lang branden. Wij Christenen noemen deze tijd de kersttijd. Dit is de periode van Kerstmis tot Driekoningen. De tijd dat we vieren dat Jezus is geboren.

Bij het schrijven van deze column leerde ik dat deze tijd ook wel de Twaalf dagen van Kerstmis genoemd wordt. Twaalf dagen Kerst! Misschien ken je het liedje “Twelve days of Christmas” wel, waarbij iemand zijn of haar geliefde iedere dag een ander cadeautje brengt. In de geschiedenis zag je wel dat er twaalf dagen flink gefeest werd. Zelfs de meest strikte monniken hoefden toen niet te vasten. In de middeleeuwen was er zelfs een Narrenfeest, waarbij het hele kerkelijk leiderschap op z’n kop stond: op één van de dagen mochten zelfs de koorknapen de hele kerkdienst leiden. Ook nu zie je dat we leuke dingen doen in deze vakantieperiode: uitslapen, shoppen, familiebezoek, met vakantie gaan.  Maar naast alle festiviteiten is het ook een mooie gelegenheid dat je kunt nadenken over het afgelopen en het komend jaar. Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gedaan? Wat ga je doen? Wat heb je geleerd om te doen of juist te laten? Welke besluiten heb je genomen?

Neem deze twaalf dagen eens de tijd om na te denken en keuzes te maken. Maar vergeet niet om te genieten!

Veel zegen voor 2023

Gerrit