Het is weer voorjaar en dat brengt een heleboel mooie dingen met zich mee: het is langer licht, bloemen gaan bloeien en de vogels fluiten weer. Wat ook elk voorjaar terugkomt is de jaarlijkse belastingaangifte. Dat is zo’n klus die wij altijd voor ons uitschuiven, maar als het dan achter de rug is, bleek het meestal eenvoudiger dan gedacht. Zeker met alle vooraf ingevulde gegevens tegenwoordig.

Wat nooit vooraf is ingevuld is het onderdeel Giften. Het vraagt wel eens wat zoekwerk om die allemaal op een rijtje te krijgen. Dit jaar vroegen wij ons af hoe die giften op je belastingformulier zich verhouden tot de “tienden”.

Tienden, hoe zat dat ook alweer? In het Oude Testament lees je dat God het volk Israël opdraagt om tien procent van hun inkomsten aan de tempeldienst en de armen te geven. Dat kon overigens op verschillende manieren gedaan worden en gold niet voor iedereen. Hoe het ook zij, volgens mij is het uitgangspunt hier dat je niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan de ander.

Hoe geven wij tegenwoordig invulling aan het geven van tienden? Moet je tien procent van je inkomsten aan de kerk geven? Of aan goede doelen? En hoe zit het eigenlijk met – daar is hij weer- de belasting die je betaalt? Hoort dat er dan ook bij?

Dat zijn vragen die ik niet voor je kan beantwoorden in deze column. Wel kan ik je adviseren om breder te kijken dan alleen geld. Je kunt ook een deel van je tijd aan een ander geven, of je gebed. Misschien kun je dingen verzinnen die je juist níet doet en op die manier invulling geven aan de tienden. En vraag je kinderen eens om mee te denken hierover. Die kunnen soms met verrassende suggesties komen!

Zo blijkt maar weer dat zelfs de fiscus je kan helpen bij het nadenken over de invulling van je leven als christen. Moet jij je belastingaangifte nog doen? Ik wens je veel inspiratie toe!

Klaas