Onlangs waren we in het filmhuis om een film te zien. Hierin werd op enig moment gezegd: geluk is verlangen naar de dingen die je al hèbt. Die uitspraak bleef hangen. Ik vond het een mooie uitspraak en kon mezelf erin vinden. Stil staan met hoe goed we het hebben, samen genieten van mooie momenten. Hoe is dat voor ons als gelovigen in Jezus?


Zijn we wel tevreden met de dingen die we al hebben of verlangen we naar nog meer (spullen). Zijn we ontevreden met het leven zoals het ons toebedeeld wordt. Misschien is er ontevredenheid om allerlei redenen. Het hebben van een ontevreden hart geeft een ongelukkig gevoel.
Is het feit dat we het leven van God hebben gekregen niet Zijn grootste gift en de beste reden om een leven te leiden in dankbaarheid en tevredenheid? God verlangt dit zelfs van ons en geeft hierin een opdracht: 1 Thess. 5:16-18; Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u (die één bent met Christus Jezus), verlangt.
Blij en dankbaar zijn, wat er ook gebeurt, omdat God het van ons verlangt… Dankbaarheid als een levenshouding, zelfs als er tegenslagen zijn. Niet iedereen heeft een positieve levenshouding en dan lijkt het makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe mooi is het dat onze Heer deze opdracht zelf heeft bedacht, maar wel met een doel. God heeft immers altijd het beste met ons voor. De Heer weet wat het effect is van dankbaarheid: het doet de mens goed èn het geeft een geluksgevoel. God heeft ons geluk voor ogen! Nadenkend over de uitspraak uit de film, is het meest bijzondere dat indien wij in Jezus geloven, wij genade en verlossing van Hem ontvangen en Zijn vrede in ons hart krijgen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Je dankbaarheid uitspreken naar God, elke dag opnieuw.
Wat hebben we dan toch geluk.


Ine de Ruiter-Vos