Introductie

In de zes onderwijsavonden staat centraal wat Paulus zegt in Galaten 5:1 (BGT) Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken. Na de zondeval zijn we van nature geneigd tot alle kwaad. Vanaf de zondeval zijn we van generatie op generatie blootgesteld aan de uitwerking van de zondeval en heeft de zondeval uitwerking op ieder mens. Lees maar eens Romeinen 3:9-20. Het is Gods verlangen dat we Bijbelse principes leidend laten zijn in ons leven en om te leven in de vrijheid die Paulus in Galaten noemt. Dit zijn belangrijke Bijbelse principes. In de zeven avonden willen we een aantal onderwerpen benoemen die ons kunnen verhinderen in de genoemde vrijheid te leven, naast die onderwerpen reiken we Bijbelse sleutels aan om vrij te komen.

Cursusinhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Gods droom met de schepping, hoe een deel van de engelen en de mens daartegen in opstand kwamen.
  • De gevolgen van die opstand in jouw en mijn leven. Die bewuste of onbewuste opstand trekt je bij God weg en rooft ZIJN vrijheid in je leven hier op aarde. Bewustwording van de geestelijke wereld en de rovende wolf in schaapskleren. 
  • De zondeval werkt door alle vorige generaties tot in ons leven door. En de zondeval vervormt al vele generaties ons leven. Er zijn onbewuste zonden en er zijn bewuste zonden waar we wel vanaf willen, maar die we niet de baas kunnen worden. We gaan ontdekken wat de Bijbelse weg is naar ZIJN vrijheid. Bewustwording van wat zonde zijn en de gevolgen daarvan in ons leven.
  • Vanuit je opvoeding, scholing, kerk kunnen er woorden, zinnen als waarheid in je leven sturend zijn geworden, die Bijbels gezien een leugen zijn. Bewustwording wat het betekent om je identiteit in Christus te zien, waardoor God je ziet als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. Bewustwording van woorden, zinnen in je leven en hoe die ZIJN vrijheid geroofd hebben. Ontdekken wat de Bijbelse weg is naar ZIJN vrijheid.
  • Hoe zegenende woorden tot in het duizendste geslacht doorwerken. Hoe negatieve woorden of daden doorwerken tot in het derde en vierde geslacht en soms het tiende geslacht. We noemen dit de negatieve woordvloek. Tegenover zegen staat vloek. Bewustwording van de doorwerking van woorden en daden in jouw en mijn leven en naar je kinderen. Ontdekken wat de Bijbelse weg is naar ZIJN vrijheid.
  • Hoe zegen en vloek kunnen doorwerken in de generaties. Wat draag jij mee vanuit je voorgeslacht, waarbij je niet verantwoordelijk bent voor de gesproken woorden of daden, maar wel last hebt van de gevolgen. We noemen dit de generatievloek en ontdekken dat de Bijbel leert dat je plaatsvervangend schuld mag belijden. Bewustwording van zegen en vloek in de generaties, in de sociale context, de biologische context en de geestelijke context. Ontdekken wat de Bijbelse weg is naar ZIJN vrijheid.
  • Emotioneel niet los kunnen komen van situaties en personen. Soms is het menselijk gezien onmogelijk om los te komen van bepaalde situaties of personen. De sleutel van vergeving van de ander en jezelf de weg naar je vrijheid vormen. Bewustwording aan welke situatie of personen je vast zit. Ontdekken wat de Bijbelse weg is naar ZIJN vrijheid.
  • Hoe zonden een rechtsgrond geven aan de vijand om een deel van je vrijheid te roven.

Waarom deze cursus?

In Efeziërs 4:22 zegt Paulus “geef de duivel geen voet”. Je kunt ook zeggen: geef de duivel geen grond.  Door terug te vallen in oude zondige patronen, geven wij de duivel ruimte om ons leven te beïnvloeden of zelf binnen te komen.De duivel is op zoek naar rechtmatige (grond) om macht over ons te krijgen. Zonder rechtmatige grond is er geen invalspoort voor demonische machten. Bewustwording welke zonden in je leven de duivel rechtmatige grond gegeven hebben om een deel van je vrijheid te roven.

Voor wie is deze cursus?

Deze zeven onderwijsavonden worden gegeven voor iedereen die meer wil weten over het leven in Gods vrijheid. Er wordt geen voorkennis van je verwacht.

Praktische informatie

Cursusleiders: Tini Hazenoot en Frans de Jong
Locatie: Pand 9 
Data opnames: 17 september, 1, 15, 29 oktober, 12, 26 november, 10 december 2020
Lengte: circa 2 uur per onderdeel
Kosten: gratis 

Opnames en livestream

De cursus zijn live uitgezonden en opgenomen. De opnames zijn hier terug te vinden:

17 september 2020: Droom van God deel 1

1 oktober: Droom van God deel 2

15 oktober 2020: Gebonden door de zonde

29 oktober 2020: Gebonden door leugen

12 november 2020: Emotionele gebondenheid

26 november 2020: Vergeving

10 december 2020: Demonische gebondenheid

 

Getuigenis onderwijsavonden 

In oktober 2017 zijn we aangehaakt bij de onderwijsavonden over Vrij Zijn in Christus. Al jarenlang werden we regelmatig door vrienden aangesproken dat we ons daar misschien een keer in zouden moeten verdiepen. Met onze Gereformeerde achtergrond moesten we eigenlijk niks hebben van dat soort ‘enge’ geestelijke dingen. Maar omdat er in ons leven en in ons gezin best veel was gebeurd, besloten we toch maar eens te gaan kijken en luisteren, ook om met deze vrienden in gesprek te kunnen blijven. We hadden wel gezien dat het hen erg had veranderd en daar verlangden wij ook naar; dichter bij Jezusleven en staan in de vrijheid van Christus.

Bijzonder was dat we op de dag dat we besloten dat we wel mee zouden willen doen (alleen oppas voor 5 avonden was nog een ding), zomaar een hint van een buurvrouw dat haar dochter het wel leuk vond om op kleine kinderen te passen. Dat was dus geregeld, we konden er niet meer onderuit.

De eerste 2 avonden waren fijn, mooi en nieuw voor ons. Veelgehoord om verder over na te denken. Wat ons vooral erg raakte was de liefde voor Jezus wat uit alle woorden en verhalen zo duidelijk sprak. Zijn liefde voor ons die maakte dat God zijn Zoon liet sterven voor ons…….en dan wij die soms zo in de knoop kunnen zitten, vast aan banden die ons juist ver bij Jezus vandaan willen houden.

Op de 4e avond, over emotionele banden, werd mij duidelijk dat het voor ons goed zou zijn om hiermee verder te gaan, dieper erin te duiken en ook in ons leven op te ruimen, maar er was ook best veel twijfel of dit de manier is/was die God ons wees. Terwijl ik op die avond (en al een paar weken lang) best veel pijn in mijn arm had, heb ik God gevraagd om een teken, om duidelijkheid wat het goede voor ons zou zijn. Ik heb gebeden of hij dat mij heel duidelijk wilde laten merken, omdat ik weet dat ik er sterk in ben om dingen weer omver te praten. Nou, dat werd duidelijk. Ik had God gevraagd of hij de pijn in mijn arm weg wilde doen……die avond was de pijn niet weg…..maar vanaf de dag erna heb ik geen pijn in mijn arm meer gehad. Dus voor mij was duidelijk: we mogen hiermee verder, aan het werk om op te ruimen en vrij te worden. Spannend, maar ook zo bijzonder!

Na die 5 avonden hebben we ruim 2 jaar lang gesprekken gehad. Dit heeft veel losgemaakt; angst, verdriet, boosheid………goed om te delen, te begrijpen, op te ruimen. Uiteindelijk is er voor mij gebeden voor de doodsangst die in mijn leven zo’n grote rol speelde. En ik heb in het gebed zo duidelijk het licht van Jezus mogen zien. Het licht van zijn opstanding, dat vergeet ik niet meer. En de angst? Soms voel ik ‘m nog…..dat is niet gek in dit leven, maar het houdt me niet meer in de grip. En dat is zo’n bevrijding!