Welkom op de website van de Evangelische Gemeente Bommelerwaard. We nodigen u graag uit voor onze wekelijkse samenkomst op zondagochtend om 10.00 uur. De Evangelische Gemeente Bommelerwaard is gehuisvest in ‘Pand 9’, aan de Van Heemstraweg West nummer 9 te Zaltbommel.De Evangelische Gemeente Bommelerwaard wil een gemeente zijn waar velen zich thuis kunnen voelen. U bent van harte welkom in onze gemeente, of u nu onze passie voor God deelt, zoekende bent naar wat u precies gelooft of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent naar wie wij zijn. Als u onze dienst op zondagmorgen bezoekt, wordt u welkom geheten bij de ingang. De gastheer/gastvrouw wijst u graag de weg. De Evangelische Gemeente Bommelerwaard wil haar identiteit weergeven in vijf woorden:


Viering

Elke zondagochtend hebben wij een samenkomst waarin Jezus centraal staat. We komen bij elkaar om God te aanbidden met (eigentijdse) muziek, door te zingen, te bidden en bezig te zijn met de bijbel. We komen samen om elkaar te bemoedigen, op te bouwen en te onderwijzen. 
Wilt u meer weten over onze samenkomsten? Klik dan hier.

Discipelschap

Een belangrijk doel van onze gemeente is dat christenen volwassen worden, zodat ze een stabiel christelijk leven leiden in deze snel veranderende maatschappij. Onderwijs is daarbij een essentieel onderdeel. 
Wilt u meer weten over ons onderwijs? Klik dan hier.

Relatie

Wij vinden het belangrijk dat we als christenen relaties opbouwen met elkaar. Door samen te geloven leren we van en met elkaar. Eens in de twee weken vinden onze huisgroepavonden plaats. Dit zijn kleine groepen, in huiselijke kring, waar mensen samen God zoeken en ervaringen delen, door te bidden, te zingen en door met elkaar in gesprek te gaan. Wilt u meer weten over onze huisgroepen? Klik dan hier.

Dienstbaarheid

Wij geloven dat we elkaar kunnen helpen door voor elkaar te bidden, voor elkaar te zorgen bij ziekte en door elkaar op te zoeken in tijden van eenzaamheid en nood. We willen iedereen die regelmatig onze diensten bezoekt, stimuleren om ook praktisch betrokken te zijn. Iedereen heeft gaven en/of talenten ontvangen om in de gemeente Christus te dienen. 
Wilt u meer weten over hoe wij invulling geven aan dienstbaarheid in onze gemeente? Kijkt u dan eens bij de activiteiten ‘Open morgen’, ‘Dienstbaarheid’ en ‘Diaconie’.

Missionair

Wij zijn een gemeente met een missie! Wij willen dat iedereen in de Bommelerwaard en daarbuiten weet wie Jezus is.
Wilt u meer weten over hoe wij invulling geven aan deze missionaire taak? Kijkt u dan eens bij de activiteiten ‘Zending’ en ‘Evangelisatie’.

Wanneer u lid wilt worden van onze gemeente, kunt u dit kenbaar maken bij een van de oudsten of de contactpersoon. Jaarlijks wordt er voor mensen die lid willen worden een tweetal informatieavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden krijgt u een duidelijk beeld van waar de Evangelische Gemeente Bommelerwaard voor staat.