Elke zondagochtend om 10.00 uur komen we samen voor onze wekelijkse viering. Tijdens deze samenkomsten is er veel ruimte voor het zingen van liederen. Door middel van deze liederen, veelal uit de Opwekking bundel, willen we verwoorden wie God voor ons is. De muziek wordt begeleid door muziekgroepen die variëren van een enkele pianist, tot een volledige band met piano, gitaar en drum. Na het zingen neemt een spreker de dienst over van de zangleider. We hebben geen vaste voorganger maar nodigen verscheidene sprekers uit. Na elke samenkomst is er de gelegenheid om een kop koffie of thee te blijven drinken en na te praten over de dienst.

Uiteraard volgen we de richtlijnen van de overheid. Tijdens een lockdown vinden al onze activiteiten online plaats. De samenkomsten worden live uitgezonden via ons Youtube-kanaal en zijn daarop ook terug te kijken. 

Door op ‘lees meer’ te klikken, kunt u meer informatie vinden over het Heilig Avondmaal, de doop en het opdragen van kinderen tijdens onze samenkomsten.

De huisgroepen vormen de kleinste eenheid binnen onze gemeente. De groepen bestaan uit tien tot twaalf personen die eens in de twee weken samenkomen bij één van de deelnemers thuis. Op de huisgroepavonden is er tijd en ruimte om met een kop koffie of thee te praten over de alledaagse dingen die ons bezighouden. De huisgroepen bieden een plek om te bouwen aan relaties met andere christenen. Er is gelegenheid voor gebed, voor vragen, voor het luisteren naar elkaar en voor het lezen uit Gods Woord.

Ook de huisgroepen volgen de richtlijnen van de overheid m.b.t. het maximale aantal bezoekers. Huisgroepavonden vinden veel online plaats, of in het kerkgebouw met voldoende onderlinge afstand.

Heeft u belangstelling voor een kennismaking met één van de huisgroepen? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

‘Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.’ Kolossenzen 4:2


In de Bijbel worden we op vele plaatsen en manieren opgeroepen om te bidden. We mogen dankzeggen, voorbede doen, stil zijn en God zoeken in gebed. Binnen onze gemeente bieden we op verschillende manieren ruimte voor gebed. Dit doen we onder andere door het organiseren van wekelijkse bidstonden, het invulling geven aan ‘de week van gebed’ en door aandacht te geven aan en te bidden voor onze broers en zussen die als vervolgde christenen moeten leven. Wanneer u voor een acuut gebedsonderwerp snel een groep bidders wilt mobiliseren, klikt u hier.

‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ Psalm 119:105


De Evangelische Gemeente Bommelerwaard erkent de Bijbel als het Woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is voor ons dan ook van belang om de Bijbel te kennen en om Gods Woord te onderwijzen. Een keer in de twee weken vinden onderwijsavonden plaats in de kerkzaal in Pand 9.

Het huidige thema is Leven in Zijn vrijheid. En hier kun je er meer over vinden: http://www.kerkmetpassie.nl/vrijheid

‘Dienstbaarheid’ is één van de vijf kernwoorden waarmee de Evangelische Gemeente Bommelerwaard haar identiteit beschrijft. De Open Morgen is een manier waarop we invulling willen geven aan die dienstbaarheid. Op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur ben je in ‘Pand 9’ welkom in ruimte De Steiger. We staan open voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een kop koffie of thee en gezelligheid.

Als Evangelische Gemeente Bommelerwaard willen we zowel binnen als buiten onze gemeente praktische hulp bieden in situaties waar dit eenmalig of voor langere tijd nodig is. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van boodschappen voor een zieke, door het bezoeken van een eenzame oudere of door het opknappen van een huis of tuin bij mensen die dit zelf niet kunnen. Op deze manier willen we Jezus’ liefde laten zien aan de mensen om ons heen.

Het evangelie verspreiden in de Bommelerwaard, dat is onze missie. Een team van mensen uit onze gemeente onderzoekt jaarlijks de verschillende evangelisatiemogelijkheden. Zo wordt er geëvangeliseerd op de jaarlijkse braderie in Zaltbommel en worden er evenementen en diensten georganiseerd rond Kerst en Pasen met als doel om de bezoekers bekend te maken met het evangelie.

Er zijn altijd enthousiaste mensen nodig om hierin mee te werken. Heb je belangstelling, geef je dan op via de contactpersoon.

 

Terug

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. Ga naar http://alphacursuszaltbommel.nl/ voor meer informatie.

 

Huis van Aanbidding op Spotifyspotify logo

Huis van Aanbidding is ook te vinden op Spotify.

Huis van Aanbidding… we gaan door, maar in een nieuw jasje! Huis van Aanbidding wordt Puur 9.

Op deze manier wordt er een vervolg gegeven aan Huis van Aanbidding dat in 2020 gestart is door Lucia en Mirelle. Een initiatief dat ontstaan is vanuit het verlangen om in de gemeente meer ruimte te creëren voor aanbidding. Ware aanbidding is gericht op God en tot eer van Hem. Benoemen wat er zo groot en geweldig is aan Hem. 

Dit verlangen is er nog steeds. Het gemis van Lucia is hierin nog altijd voelbaar. Huis van Aanbidding lag dicht bij haar hart. Daarom willen we deze naam in herinnering bij haar houden.

Deze nieuwe Puur 9 unplugged aanbiddingsavonden in een kleine setting, kunnen bij iemand thuis of in de zaal van Pand 9 georganiseerd worden. Er zal op deze avonden ruimte zijn om samen aanbiddingsliederen te zingen, te bidden en om stil te zijn. Ook zal er een kort inspirerend woord gedeeld worden.