Elke zondagochtend om 10.00 uur komen we samen voor onze wekelijkse viering. Tijdens deze samenkomsten is er veel ruimte voor het zingen van liederen. Door middel van deze liederen, veelal uit de Opwekking bundel, willen we verwoorden wie God voor ons is. De muziek wordt begeleid door muziekgroepen die variëren van een enkele pianist, tot een volledige band met piano, gitaar en drum. Na het zingen neemt een spreker de dienst over van de zangleider. We hebben geen vaste voorganger maar nodigen verscheidene sprekers uit. Na elke samenkomst is er de gelegenheid om een kop koffie of thee te blijven drinken en na te praten over de dienst.

Uiteraard volgen we de richtlijnen van de overheid. Tijdens een lockdown vinden al onze activiteiten online plaats. De samenkomsten worden live uitgezonden via ons Youtube-kanaal en zijn daarop ook terug te kijken. 

Door op ‘lees meer’ te klikken, kunt u meer informatie vinden over het Heilig Avondmaal, de doop en het opdragen van kinderen tijdens onze samenkomsten.

Het Heilig Avondmaal

Elke maand vieren we het Heilig Avondmaal: de ene maand tijdens de zondagmorgendienst en de andere maand binnen de huisgroepen. Door middel van het Heilig Avondmaal staan we stil bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij is voor ons aan het kruis gestorven om ons te redden. Jezus bleef niet dood, maar hij stond op en overwon de dood. Tijdens het laatste avondmaal dat Jezus op aarde hield samen met Zijn discipelen, gaf Hij ons de opdracht om het brood te breken en de wijn te drinken om Hem zo te gedenken. Iedereen die gelooft dat Jezus Christus zijn of haar persoonlijke Verlosser is, die de weg naar God heeft vrijgemaakt, mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Doopdiensten

Wij geloven dat de doop een gevolg is van de persoonlijke keuze om Jezus te volgen. Wanneer er mensen zijn die zich graag willen laten dopen, kunnen zij dit aangeven bij de oudsten van de gemeente. Ter voorbereiding op de doop wordt er dooponderwijs gegeven. Dit dooponderwijs kunt u ook volgen als u meer wilt weten over de doop.

Opdragen

Kleine kinderen kunnen in een speciale dienst opgedragen worden aan God. Tijdens zo’n dienst wordt het kind gezegend en in gebed bij God gebracht. In de Bijbel geeft Jezus aan dat Hij het belangrijk vindt dat ook kinderen bij Hem mogen komen: “Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Marcus 10:14 en 16

Terug