‘Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.’ Kolossenzen 4:2


In de Bijbel worden we op vele plaatsen en manieren opgeroepen om te bidden. We mogen dankzeggen, voorbede doen, stil zijn en God zoeken in gebed. Binnen onze gemeente bieden we op verschillende manieren ruimte voor gebed. Dit doen we onder andere door het organiseren van wekelijkse bidstonden, het invulling geven aan ‘de week van gebed’ en door aandacht te geven aan en te bidden voor onze broers en zussen die als vervolgde christenen moeten leven. Wanneer u voor een acuut gebedsonderwerp snel een groep bidders wilt mobiliseren, klikt u hier.

Wekelijkse bidstonden

Wekelijks is er een bidstond voorafgaand aan de zondagmorgensamenkomst, om 9.45 uur in lokaal 1. Hier komen in elk geval de spreker, zangleider, muzikanten en zangers samen, die een aandeel hebben in de samenkomst. Daarnaast zijn er oudsten van de gemeente aanwezig en is een ieder welkom die daarbij wil aansluiten. Ook op iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur (vrije inloop tijdens dat uur) en om de week op donderdagmorgen van 8.45 tot 10.00 uur (in de week dat er geen kring is, ook vrije inloop) is er een bidstond in lokaal 2 in Pand 9. Iedereen kan en mag hierbij aansluiten.

Week van gebed

De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken organiseren jaarlijks de landelijke ‘Week van Gebed’. Tijdens deze week trekken we op met verschillende gemeentes/ kerken uit de Bommelerwaard om gezamenlijk God te zoeken en te bidden.

Gebed voor de vervolgde christenen

Door het jaar heen zijn er verschillende (soms landelijke) activiteiten om aandacht te geven aan en te bidden voor vervolgde christenen. Zo is er de (interkerkelijke) gebedsavond ‘Nacht van Gebed’ en de ‘Zondag van de lijdende kerk’ waar we als gemeente aan meedoen.

Terug