‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ Psalm 119:105


De Evangelische Gemeente Bommelerwaard erkent de Bijbel als het Woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is voor ons dan ook van belang om de Bijbel te kennen en om Gods Woord te onderwijzen. Een keer in de twee weken vinden onderwijsavonden plaats in de kerkzaal in Pand 9.

Het huidige thema is Leven in Zijn vrijheid. En hier kun je er meer over vinden: http://www.kerkmetpassie.nl/vrijheid