Diaconie is de dienst aan mensen, door christenen, verricht uit liefde voor God. De diaconie binnen de Evangelische Gemeente Bommelerwaard richt zich in de eerste plaats op noden van bezoekers en leden. In veel gevallen gaat het om financiële steun, maar diaconie is er ook voor praktische hulp. In het laatste geval, werkt diaconie nauw samen met de werkgroep ‘dienstbaarheid’. 


Voorbeelden van diaconale taken zijn:


  • begeleiding bieden bij het zoeken naar de juiste hulpinstanties;
  • 
hulp bieden bij het op orde krijgen van financiën;

  • schenken van goederen of een geldbedrag.

Nadat u bent ingelogd op deze website, kunt u onder ‘Informatie en Beleid’ meer lezen over de werkwijze van de diaconie.