Huis van Aanbidding… we gaan door, maar in een nieuw jasje! Huis van Aanbidding wordt Puur 9.

Op deze manier wordt er een vervolg gegeven aan Huis van Aanbidding dat in 2020 gestart is door Lucia en Mirelle. Een initiatief dat ontstaan is vanuit het verlangen om in de gemeente meer ruimte te creëren voor aanbidding. Ware aanbidding is gericht op God en tot eer van Hem. Benoemen wat er zo groot en geweldig is aan Hem. 

Dit verlangen is er nog steeds. Het gemis van Lucia is hierin nog altijd voelbaar. Huis van Aanbidding lag dicht bij haar hart. Daarom willen we deze naam in herinnering bij haar houden.

Deze nieuwe Puur 9 unplugged aanbiddingsavonden in een kleine setting, kunnen bij iemand thuis of in de zaal van Pand 9 georganiseerd worden. Er zal op deze avonden ruimte zijn om samen aanbiddingsliederen te zingen, te bidden en om stil te zijn. Ook zal er een kort inspirerend woord gedeeld worden.