Zondagsschool2

 

 

Zondagsschool Kerk met Passie

‘Wij willen de kinderen Gods liefde laten voelen, doen beleven en leren doorgeven!’ Dat is onze missie voor het kinderwerk.

Voor de allerkleinsten binnen onze gemeente is er op zondagmorgen tijdens de samenkomst een crèche, waar ze liefdevol worden opgevangen en verzorgd. Vanaf 2,5 jaar is er een speciaal programma voor onze kinderen. Tijdens het eerste gedeelte van de zondagmorgensamenkomst mogen zij in de grote zaal vooraan komen zitten. Na een aantal liederen geeft de zangleider aan dat de kinderen naar hun eigen groepen mogen gaan. Hier ontvangen zij een programma op hun eigen niveau, zodat ze al jong mogen leren en beseffen wie Jezus is. Ze luisteren naar en praten over verhalen en thema’s uit de Bijbel, aan de hand van de methode BijbelBasics van het Bijbelgenootschap. Daarnaast wordt er met elkaar gezongen, gebeden en gespeeld en wordt het thema praktisch uitgewerkt.

 


De groepen zijn als volgt ingedeeld:
 

Zondagsschool1

  • Kinderen van 0 tot 2,5 komen samen in de crècheruimte.

  • De 3+ (vanaf 2,5 jaar) komt samen in lokaal 3.
  • Groep 1/2 van de basisschool komt samen in lokaal 5.

  • Groep 3/4 van de basisschool komt samen in lokaal 4.

  • Groep 5/6 van de basisschool komt samen in lokaal 2.

  • Groep 7/8 komt samen in de jeugdruimte.

 

 

Kids' Praise Zondag

Eens in de zoveel tijd hebben we samen een Kids' Praise: we beginnen dan samen met zingen en een verhaal om daarna in groepen allerlei leuke activiteiten te doen. Op een Kids' Praise zondag zitten alle leeftijden door elkaar heen zodat we elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.
Van knutselen tot spelletjes en sport: we maken er samen iets leuks van!

 

  Zondagsschool3               Zondagsschool4

 

Sparen voor Pan de Vida

pandevidaElke zondag mogen de kinderen collectegeld meenemen. Samen sparen ze voor stichting Pan de Vida. Pan de Vida betekent: brood van het leven. De mensen van de stichting helpen straatkinderen in Peru. Door het geld dat het kinderwerk bij elkaar brengt, kunnen een paar kinderen in Peru elke dag eten krijgen en naar school gaan. Op www.pandevida.nl is hier meer over te lezen.

 

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie over het kinderwerk in de gemeente kunt u terecht bij Gerdien Vrielink (peuters van 2,5 tot 4 jaar), Michèlle Fieten (groep 1/2), Baukje de Rooij (groep 3/4), Viola de Bijl (groep 5/6) of Talitha Kelfkens (groep 7/8).

 

Terug