kinderwerk‘Wij willen de kinderen Gods liefde laten voelen, doen beleven en leren doorgeven!’ Dat is onze missie voor het kinderwerk.

Voor de allerkleinsten binnen onze gemeente is er op zondagmorgen tijdens de samenkomst een crèche, waar ze liefdevol worden opgevangen en verzorgd. Vanaf 2,5 jaar is er een speciaal programma voor onze kinderen. Tijdens het eerste gedeelte van de zondagmorgensamenkomst mogen zij in de grote zaal vooraan komen zitten. Na een aantal liederen geeft de zangleider aan dat de kinderen naar hun eigen groepen mogen gaan. Hier ontvangen zij een programma op hun eigen niveau, zodat ze al jong mogen leren en beseffen wie Jezus is. Ze luisteren naar en praten over verhalen en thema’s uit de Bijbel, aan de hand van de methode Parel (Rock Solid voor groep 7/8). Daarnaast wordt er met elkaar gezongen, gebeden en gespeeld en wordt het thema praktisch uitgewerkt.


De groepen zijn als volgt ingedeeld:


  • Kinderen van 0 tot 2,5 komen samen in de crècheruimte.

  • De 3+ (vanaf 2,5 jaar) komt samen in lokaal 3.
  • Groep 1/2 van de basisschool komt samen in lokaal 5.

  • Groep 3/4 van de basisschool komt samen in lokaal 4.

  • Groep 5/6 van de basisschool komt samen in lokaal 2.

  • Groep 7/8 komt samen in de jeugdruimte.

Voor meer informatie over het kinderwerk in de gemeente kunt u terecht bij Gerdien Vrielink (peuters van 2,5 tot 4 jaar), Michèlle Fieten (groep 1/2), Zwannette Bras (groep 3/4), Viola de Bijl (groep 5/6) of Talitha Kelfkens (groep 7/8).

pandevidaElke zondag mogen de kinderen collectegeld meenemen. Samen sparen ze voor stichting Pan de Vida. Pan de Vida betekent: brood van het leven. De mensen van de stichting helpen straatkinderen in Peru. Door het geld dat het kinderwerk bij elkaar brengt, kunnen een paar kinderen in Peru elke dag eten krijgen en naar school gaan. Op www.pandevida.nl is hier meer over te lezen.

 

Terug