Wij geloven dat de rol van oudsten er in de eerste plaats één is van opzieners zoals de Bijbel oudsten ook wel noemt. Oudsten zijn wat ons betreft niet in de eerste plaats broeders die zich met veel praktische zaken bezighouden, of met huisbezoeken, pastoraat of onderwijs. Dat mag wel, maar dat staat dan los van hun kernopdracht om opziener te zijn.

Onder opzieners verstaan wij mannen die met elkaar toezien op een gezond en Bijbels geestelijk klimaat in de gemeente. Een plek waar voor alles, liefde woont. Mannen die zich steeds de vraag stellen: Liggen we geestelijk op koers?', 'Is dit wat God wil met onze gemeente op deze plek en op dit tijdstip?'

We denken daarbij ook aan de eerste gemeente waar de apostelen diakenen aanstellen en daarbij met betrekking tot zichzelf zeggen: 'Wij zullen ons houden aan het woord en het gebed.’ De opdracht voor oudsten wordt wat ons betreft mooi verwoord in Fil.1:9 en 10 waar Paulus bidt:

Ik bid dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.

Om die reden zult u soms maar weinig zichtbare activiteit zien van oudsten in onze openbare samenkomsten. Hoewel verantwoordelijk, willen zij weloverwogen ruimte maken voor de gaven en talenten van de leden, zodat Efeze 4:16 in de praktijk kan worden gebracht. Hier staat dat elk lid op zijn wijze kracht kan uitoefenen op het lichaam om het op te bouwen in de liefde.

Wat de praktische orde rond alle activiteiten in de gemeente betreft, is er een werkgroep die regelmatig samenkomt. In deze groep, waarin alle activiteiten door leden van de gemeente worden vertegenwoordigd, worden beslissingen genomen en keuzes gemaakt. Ook hierbij vervullen de oudsten alleen een opzienersrol.

Iedere zondag is er een oudste van dienst.

Hieronder stellen de oudsten uit het huidige team zich kort aan u voor.

Pieter-Floor Bassa

PFBassa

Pieter-Floor Bassa is mijn naam. Samen met mijn vrouw Zeina en onze kinderen Jonathan en Celisa woon ik in Bruchem. Ik ben opgegroeid in Woudrichem.Sinds 1994 woon ik - met een korte onderbreking - in de Bommelerwaard. Met heel veel plezier. Vanaf de startzondag maak ik deel uit van de EGB.

Ik ben met het evangelie opgevoed. Toen ik een jaar of 8 was ben ik buiten in een open gierput gevallen. Ik ben net op tijd gered. Vanaf dat moment raakte ik er diep in mijn hart van overtuigd dat God een plan heeft met mijn leven. Ik ben dankbaar voor dat deel van het plan dat al zichtbaar is en ben zeer benieuwd naar dat deel dat nog komt.

Meer en meer kom ik tot de ontdekking hoe mooi het is dat ik met en voor Jezus mag leven. Wat een voorrecht! Het is mijn verlangen dat Hij in de EGB en in mijn leven de plek krijgt die Hij verdient. Dat we als gemeente en individueel meer en meer op Hem gaan lijken. Het risico is echter dat we dit vanuit eigen kracht en inspanning proberen te doen. Maar dat is juist niet het evangelie. Integendeel zelfs. Jezus is degene die dat door Zijn Geest in ons (gemeente)leven wil uitwerken. 1 van de redenen waarom ik zo veel van Hem houd!

 

 

Leo Lock

Leo LockMijn naam is Leo Lock getrouwd met Rian. Ik ben geboren in 1951 in het dorpje Maasland onder de rook van Rotterdam. In die laatste stad hebben we een groot deel van ons leven doorgebracht en werden ook onze vier kinderen geboren. Na hoogtepunten en dalen zowel in ons kerkelijk- als privéleven verhuisden we in 1998 naar de Bommelerwaard naar het dorpje Kerkdriel. Daar wonen we sindsdien met veel plezier in de prachtige Bommelerwaard. Onze kinderen zijn uitgevlogen, getrouwd en hebben zelf weer kinderen. Bij de EGB zijn we vanaf de oprichting betrokken geweest. Ik maakte in die begintijd ook al een periode deel uit van het oudstenteam. Het is mooi om dat ook nu weer in teamverband te kunnen gaan doen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het samen kerk zijn anno nu. Ik mag van tijd tot tijd voor gaan in de zondagmorgensamenkomsten en draag het onderwijs in de gemeente een warm hart toe. Ik hoop in deze nieuwe periode de kerk van Christus naar eer en geweten te kunnen dienen.

 

MartjandeBijl

Martjan de Bijl

Hallo, ik ben Martjan de Bijl. In 1979 mocht ik het levenslicht zien. Sinds 2006 ben ik getrouwd met Viola en samen met onze 2 kinderen Jelmer (2009) en Marlieke (2007) bezoeken we sinds 2010 de diensten van de EGB. Begin 2010 zijn wij vanuit Soest naar Zaltbommel verhuisd en sinds vorig jaar wonen we in het mooie plaatsje Bruchem waar ik ook ben opgegroeid. Als gezin voelen we ons op ons thuis binnen de Evangelische Gemeente Bommelerwaard. Januari 2020 ben ik aan mijn 2eperiode als oudste begonnen. Van 2011 t/m 2017 mocht ik deze taak ook op mij nemen. Voor mij is het oudste zijn een mooie bediening waarbij ik in afhankelijkheid van onze Schepper op een positieve wijze een bijdrage hoop te leveren aan “ons” als lichaam van Christus.  

Marcel van Dongen

Info volgt

Hans Bouma

IMG 1246Mijn naam is Hans Bouma getrouwd met Annelies en vader van 4 kinderen en 1 kleinkind ( en 1 onderweg) . Ik ben van geboorte een “jutter” wat zoveel betekend dat ik in Den Helder geboren ben. Een plaats in de kop van Noord-Holland waar de trein stopt en niet verder gaat. Dit was ook de beleving van Annelies en mij, dat we aan het eind vd wereld woonde. Daarom zijn we als jong volwassenen via Hoorn, en nog 2 jaar terug in Den Helder, uiteindelijk naar het zuiden afgezakt en zijn we in 1998 in Zaltbommel terecht gekomen. Vlak daarvoor in 1995 ben ik op 31 maart tijdens een avond van de pinkstergemeente in Hoorn tot bekering gekomen. Annelies is 5 maanden daarvoor tot bekering gekomen. Voor die tijd speelde geloof geen rol in ons leven. God heeft ons echter werkelijk gered, het is een bijzonder verhaal/getuigenis, vraag er gerust naar als we elkaar ontmoeten. In Zaltbommel zijn we bij de Kandelaar terecht gekomen waar we ongeveer 20 jaar deel van hebben uitgemaakt als oudsten en later voorgangersechtpaar. In deze tijd is het altijd mijn verlangen geweest om over kerkmuren heen als christenen samen op te trekken. Het geeft een bijzonder signaal als we in eenheid samen dienen in een wereld die verdeeld en ik-gericht is. Eenheid is ook een verlangen van Jezus zelf. Ik ben dan ook heel erg blij dat we met ingang van 5 september 2021 samen mogen optrekken met de EGB. Daarnaast ben ik ook blij dat ik als levende steen, als oudste mag dienen in de EGB. Mijn belangrijkste ervaring als oudste is , hoe meer je loslaat, hoe meer de Heilige Geest kan doorwerken. Ik hoop de komende tijd velen van jullie persoonlijk te kunnen spreken.