Wij geloven dat de rol van oudsten er in de eerste plaats één is van opzieners zoals de Bijbel oudsten ook wel noemt. Oudsten zijn wat ons betreft niet in de eerste plaats broeders die zich met veel praktische zaken bezighouden, of met huisbezoeken, pastoraat of onderwijs. Dat mag wel, maar dat staat dan los van hun kernopdracht om opziener te zijn.

Onder opzieners verstaan wij mannen die met elkaar toezien op een gezond en Bijbels geestelijk klimaat in de gemeente. Een plek waar voor alles, liefde woont. Mannen die zich steeds de vraag stellen: Liggen we geestelijk op koers?', 'Is dit wat God wil met onze gemeente op deze plek en op dit tijdstip?'

We denken daarbij ook aan de eerste gemeente waar de apostelen diakenen aanstellen en daarbij met betrekking tot zichzelf zeggen: 'Wij zullen ons houden aan het woord en het gebed.’ De opdracht voor oudsten wordt wat ons betreft mooi verwoord in Fil.1:9 en 10 waar Paulus bidt:

Ik bid dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.

Om die reden zult u soms maar weinig zichtbare activiteit zien van oudsten in onze openbare samenkomsten. Hoewel verantwoordelijk, willen zij weloverwogen ruimte maken voor de gaven en talenten van de leden, zodat Efeze 4:16 in de praktijk kan worden gebracht. Hier staat dat elk lid op zijn wijze kracht kan uitoefenen op het lichaam om het op te bouwen in de liefde.

Wat de praktische orde rond alle activiteiten in de gemeente betreft, is er een werkgroep die regelmatig samenkomt. In deze groep, waarin alle activiteiten door leden van de gemeente worden vertegenwoordigd, worden beslissingen genomen en keuzes gemaakt. Ook hierbij vervullen de oudsten alleen een opzienersrol.

Iedere zondag is er een oudste van dienst.

Hieronder stellen de oudsten uit het huidige team zich kort aan u voor.

 

MartjandeBijl

Martjan de Bijl

Hallo, ik ben Martjan de Bijl. In 1979 mocht ik het levenslicht zien. Sinds 2006 ben ik getrouwd met Viola en samen met onze 2 kinderen Jelmer (2009) en Marlieke (2007) bezoeken we sinds 2010 de diensten van de EGB. Begin 2010 zijn wij vanuit Soest naar Zaltbommel verhuisd en sinds vorig jaar wonen we in het mooie plaatsje Bruchem waar ik ook ben opgegroeid. Als gezin voelen we ons op ons thuis binnen de Evangelische Gemeente Bommelerwaard. Januari 2020 ben ik aan mijn 2eperiode als oudste begonnen. Van 2011 t/m 2017 mocht ik deze taak ook op mij nemen. Voor mij is het oudste zijn een mooie bediening waarbij ik in afhankelijkheid van onze Schepper op een positieve wijze een bijdrage hoop te leveren aan “ons” als lichaam van Christus.  

Hans Bouma

IMG 1246Mijn naam is Hans Bouma getrouwd met Annelies en vader van 4 kinderen en 1 kleinkind ( en 1 onderweg) . Ik ben van geboorte een “jutter” wat zoveel betekent dat ik in Den Helder geboren ben. Een plaats in de kop van Noord-Holland waar de trein stopt en niet verder gaat. Dit was ook de beleving van Annelies en mij, dat we aan het eind vd wereld woonde. Daarom zijn we als jong volwassenen via Hoorn, en nog 2 jaar terug in Den Helder, uiteindelijk naar het zuiden afgezakt en zijn we in 1998 in Zaltbommel terecht gekomen. Vlak daarvoor in 1995 ben ik op 31 maart tijdens een avond van de pinkstergemeente in Hoorn tot bekering gekomen. Annelies is 5 maanden daarvoor tot bekering gekomen. Voor die tijd speelde geloof geen rol in ons leven. God heeft ons echter werkelijk gered, het is een bijzonder verhaal/getuigenis, vraag er gerust naar als we elkaar ontmoeten. In Zaltbommel zijn we bij de Kandelaar terecht gekomen waar we ongeveer 20 jaar deel van hebben uitgemaakt als oudsten en later voorgangersechtpaar. In deze tijd is het altijd mijn verlangen geweest om over kerkmuren heen als christenen samen op te trekken. Het geeft een bijzonder signaal als we in eenheid samen dienen in een wereld die verdeeld en ik-gericht is. Eenheid is ook een verlangen van Jezus zelf. Ik ben dan ook heel erg blij dat we met ingang van 5 september 2021 samen mogen optrekken met de EGB. Daarnaast ben ik ook blij dat ik als levende steen, als oudste mag dienen in de EGB. Mijn belangrijkste ervaring als oudste is , hoe meer je loslaat, hoe meer de Heilige Geest kan doorwerken. Ik hoop de komende tijd velen van jullie persoonlijk te kunnen spreken.

 

Arnold Vermeulen

arnoldvermeulenFor as long as I shall live, I will testify to love.Mijn geloofsleven is vol met zoeken, zo gaat het al jaren. Zoeken naar God, naar kerk zijn, betekenis zoeken in alles wat er gebeurt. Richting zoeken voor mijn leven en mijn gezin. Ik geniet van het zoeken. Maar krijg God nooit helemaal gevonden. Blijkbaar is hij veel te groot om hem helemaal gevonden te krijgen, te mysterieus. Te ondoorgrondelijk. Te onbegrijpelijk. Te veel God. “God is meer God dan de God die ik ken” schreef de Ierse dichter John O’Donohhue.En dan zijn er van die gouden momentjes dat ik even iets gevonden heb, iets ervaar. Het liedje kwam hard binnen. Zolang ik leef zal ik getuigen van liefde. Tranen liepen over mijn wangen terwijl ik in de auto zat. Iets van de diepte van God en de betekening van het leven, of in ieder geval voor mijn leven, kwamen bij elkaar. En hoewel het eigenlijk niet zo ingewikkeld is, is het best wel moeilijk: Leven en liefhebben. Ik probeer het dagelijks, met wisselend succes moet ik zeggen. “Het is goed, blijf het doen, dit is de kern van wie Ik ben” lijkt God door het lied heen te fluisteren. Mijn hart, mijn emoties en mijn gedachten kunnen alleen maar beamen met tranen.
Ik ben Arnold Vermeulen, 43 jaar en getrouwd met Winnie, die ik op een wonderlijke manier ontmoet heb in Tanzania. Vanaf mijn 10e jaar woonde ik in de Bommelerwaard. Eerst ging ik plichtmatig met mijn ouders naar de hervormde kerk in Kerkwijk, maar na een meer persoonlijke ervaring van God uitgekomen bij de Kandelaar in Zaltbommel. En daar nooit meer weggegaan, het bleef ons thuis ook tijdens de zendingsavonturen in Nederland en Rwanda van enkele jaren. Na onze laatste periode van zending in Rwanda zijn we in 2013 in Leerdam gaan wonen. Inmiddels waren we ook 4 kinderen rijker: Daniella (16), Davin (14), Jemmy (12) en Jenisha (10). Na een omscholing naar maatschappelijk werk heb ik een aantal jaren bij het Leger des Heils gewerkt en werk ook al weer een tijd samen met Zorgboerderij Heidewaard. Inmiddels bieden we full time jeugdhulp middels ons gezinshuis The Anchor in Leerdam en wonen ook Sven en Nadesha bij ons.Al zoekend en biddend naar wat ik kan betekenen voor de EGB kwam er een verzoek uit het oudste team. Wellicht mag ik liefdevol zoekend jullie dienen samen met dit team.
Zolang ik leef zal ik getuigen van liefde. For as long as I shall live I will testify to love I'll be a witness in the silences. When words are not enough With every breath I take I'll give thanks to God above For as long as I shall live I will testify to love (Ralph Van Manen)

 

Egbert Bok

egbertbokMijn naam is Egbert Bok, getrouwd met Heleen en samen hebben wij 2 kinderen. Onze dochter Julieth (inmiddels getrouwd) en onze zoon Jarnie. Ik ben opgegroeid in Nieuwaal, een klein plaatsje in de Bommelerwaard en woon nu inmiddels  weer 32 jaar in Bruchem (een iets groter plaatsje in de Bommelerwaard).In het dagelijks leven werk ik als export manager in de bloemensector en mag ik veel van de wereld zien en ontdekken. Hierin vindt ik het iedere keer weer een wonder te ontdekken hoe God mensen allemaal zo uniek heeft gemaakt. Ik ben enorm dankbaar dat ik met zoveel veel verschillende mensen en culturen mag werken. Sinds 2008 maken wij als gezin deel uit van deze kerk, kerk met passie. Ik ben opgegroeid in een groot gezin en mijn ouders hebben mij een christelijke opvoeding gegeven binnen de  hervormde kerk in Nieuwaal. Nadat ik een groot aantal jaren niets meer met het geloof heb gehad, heeft God mij op een bijzondere manier aangesproken. Het zou te lang duren om dat hier helemaal uit te schrijven, maar als je daarover meer wil weten mag je mij altijd aanspreken. Graag wil ik mij dienstbaar inzetten om met de gemeente te bouwen aan ZIJN koninkrijk hier op aarde. Gods verlangen om  samen in eenheid op te trekken om zichtbaar te zijn in deze wereld.