Wij geloven dat de rol van oudsten er in de eerste plaats één is van opzieners zoals de Bijbel oudsten ook wel noemt. Oudsten zijn wat ons betreft niet in de eerste plaats broeders die zich met veel praktische zaken bezighouden, of met huisbezoeken, pastoraat of onderwijs. Dat mag wel, maar dat staat dan los van hun kernopdracht om opziener te zijn.

Onder opzieners verstaan wij mannen die met elkaar toezien op een gezond en Bijbels geestelijk klimaat in de gemeente. Een plek waar voor alles, liefde woont. Mannen die zich steeds de vraag stellen: Liggen we geestelijk op koers?', 'Is dit wat God wil met onze gemeente op deze plek en op dit tijdstip?'

We denken daarbij ook aan de eerste gemeente waar de apostelen diakenen aanstellen en daarbij met betrekking tot zichzelf zeggen: 'Wij zullen ons houden aan het woord en het gebed.’ De opdracht voor oudsten wordt wat ons betreft mooi verwoord in Fil.1:9 en 10 waar Paulus bidt:

Ik bid dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.

Om die reden zult u soms maar weinig zichtbare activiteit zien van oudsten in onze openbare samenkomsten. Hoewel verantwoordelijk, willen zij weloverwogen ruimte maken voor de gaven en talenten van de leden, zodat Efeze 4:16 in de praktijk kan worden gebracht. Hier staat dat elk lid op zijn wijze kracht kan uitoefenen op het lichaam om het op te bouwen in de liefde.

Wat de praktische orde rond alle activiteiten in de gemeente betreft, is er een werkgroep die regelmatig samenkomt. In deze groep, waarin alle activiteiten door leden van de gemeente worden vertegenwoordigd, worden beslissingen genomen en keuzes gemaakt. Ook hierbij vervullen de oudsten alleen een opzienersrol.

Iedere zondag is er een oudste van dienst.

Hieronder stellen de oudsten uit het huidige team zich kort aan u voor.

 

Bert Schalk

Via deze weg wil ik mij graag introduceren, ik ben Bert Schalk geboren in 1958 te Zuilichem.
Inmiddels woon ik in het mooie plaatsje Gameren onder de rook van Zaltbommel, hier woon ik met mijn vrouw Jane en samen hebben we twee prachtige dochters, Elske en Anne, inmiddels zijn beide getrouwd en wonen respectievelijk in Leiden en Harderwijk.
In het dagelijks leven ben ik als calculator werkzaam bij UNILIN Insulation B.V. te Oisterwijk.

foto Bert Schalk1

Mijn hobby’s zijn wielrennen en wandelen, wandelen doe ik samen met Jane, we kunnen samen erg genieten van de natuur en zijn vaak onder de indruk van God’s schepping. Zo samen wandelend door de bossen of over de heide komen we heerlijk tot rust.

Al vanaf het begin van de gemeente ben ik betrokken bij de Evangelische Gemeente Bommelerwaard, ik ben reeds 6 jaar oudste geweest, inmiddels heb ik een rust periode van 2 jaar achter mij maar vanaf april 2017 ben ik weer toegevoegd aan het oudstenteam. Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan het verspreiden van de goede boodschap en het reddende werk van de Here Jezus bekend maken.
Mijn verlangen is dat mensen door mij heen iets zien van Jezus want Hij heeft mij geschapen met een doel, namelijk om in mij te wonen met Zijn Heilige Geest en door mij heen Zijn licht te verspreiden.

Onze trouwtekst is 1 Korinthe 13 vers 13 “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde” en dat is mijn verlangen, en daar hoop ik een steentje aan bij te dragen, dat een ieder de liefde van de Here Jezus gaat kennen en ervaren.
Zijn liefde hangt niet af van ons doen en laten, Zijn liefde is onvoorwaardelijk!

Dat kennen van de liefde van Christus wens ik een ieder die dit leest, lid of geen lid van onze gemeente, oprecht toe!

Egbert Bok

egbertMijn naam is Egbert Bok, ik ben geboren in de Bommelerwaard in het mooie dorpje Nieuwaal. Sinds 1990 woon ik met Heleen in Bruchem en samen hebben we twee prachtige kinderen, Julieth en Jarnie. Beide hebben een zeer verschillend karakter maar dat maakt dat ze ook weer zulke unieke kinderen zijn. Naast mijn huidige baan vind ik het heerlijk om buiten te zijn om o.a. te wielrennen, hardlopen en schaatsen. Met name het duursporten, waar een lange adem en doorzettingsvermogen belangrijk is, daagt mij steeds weer uit. Geboren als 6e in een gezin met 10 kinderen is het begrijpelijk dat ik graag mensen om mij heen heb, hoewel ik ook steeds meer van de rust kan genieten. Op die momenten kan ik echt onder de indruk raken van de grootheid van God welke zichtbaar is in zijn schepping. Ik ben opgegroeid in de hervormde kerk in Nieuwaal en heb in mijn jeugd veel mogen leren van het Christelijk geloof. Ik ben mijn ouders daar erg dankbaar voor.

Wij zijn in 2008 met ons gezin bij de kerk met passie binnen gekomen. We hebben ons van begin af aan erg thuis gevoeld en dat hopen we nog lang te blijven voelen. We hebben mogen ervaren dat de liefde van God door ons heen heeft mogen werken en zijn dankbaar dat we daarin als gezin hebben mogen groeien. Het is mijn verlangen om het verlossende werk van onze Redder bekend te maken aan de mensen dicht om ons heen. Ik kan erg onder de indruk raken als ik zie hoe veel en divers er wordt geleden in deze wereld. Daarom wil ik mij ook inzetten om op te komen voor de minder bedeelde mensen om ons heen, sinds maart 2014 mag ik deel uit maken van het oudsten team binnen onze gemeente en het is mijn verlangen om daarbij onderstaande tekst uit te leven

Tessalonicenzen 5: 12-13
Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

Pieter-Floor Bassa

PFBassa

Pieter-Floor Bassa is mijn naam. Samen met mijn vrouw Zeina en onze kinderen Jonathan en Celisa woon ik in Bruchem. Ik ben opgegroeid in Woudrichem.Sinds 1994 woon ik - met een korte onderbreking - in de Bommelerwaard. Met heel veel plezier. Vanaf de startzondag maak ik deel uit van de EGB.

Ik ben met het evangelie opgevoed. Toen ik een jaar of 8 was ben ik buiten in een open gierput gevallen. Ik ben net op tijd gered. Vanaf dat moment raakte ik er diep in mijn hart van overtuigd dat God een plan heeft met mijn leven. Ik ben dankbaar voor dat deel van het plan dat al zichtbaar is en ben zeer benieuwd naar dat deel dat nog komt.

Meer en meer kom ik tot de ontdekking hoe mooi het is dat ik met en voor Jezus mag leven. Wat een voorrecht! Het is mijn verlangen dat Hij in de EGB en in mijn leven de plek krijgt die Hij verdient. Dat we als gemeente en individueel meer en meer op Hem gaan lijken. Het risico is echter dat we dit vanuit eigen kracht en inspanning proberen te doen. Maar dat is juist niet het evangelie. Integendeel zelfs. Jezus is degene die dat door Zijn Geest in ons (gemeente)leven wil uitwerken. 1 van de redenen waarom ik zo veel van Hem houd!