Jezus heeft ons de opdracht gegeven om Zijn evangelie aan de wereld te verkondigen. Als gemeente willen wij die opdracht in de eerste plaats in onze eigen omgeving vervullen: wij willen dat iedereen in de Bommelerwaard weet wie Jezus is. Daarnaast ondersteunt onze gemeente verschillende zendingsprojecten buiten de Bommelerwaard en buiten Nederland. Soms gebeurt dit door een eenmalige collecte te schenken aan een bepaald project en soms door een bepaald project langer te ondersteunen. 

Op dit moment steunen wij als gemeente Janeth Mendoza uit Bolivia in haar werk samen met Kees Boer. Verder sparen de kinderen van de zondagschool voor stichting Pan de Vida.