Janeth in Bolivia

Onze gemeente koos er in 2015 voor om Janeth Mendoza Santillan geestelijk en financieel te ondersteunen voor een (kleinschalig) zendingsproject. Wij geloven dat mensen zoals Janeth, die zelf Boliviaans is en daardoor de cultuur volkomen kent, beter in staat zijn de inwoners van Bolivia te bereiken dan mensen van buitenaf.

Wie is Janeth?

Janeth is 30 jaar oud en is geboren in Cochabamba, Bolivia. Dit is de plaats waar ze nu ook nog woont. Zij werkt samen met de Nederlander Kees Boer als zendelinge in een heel arm deel van Bolivia. Ze studeerde pedagogiek en heeft een diep verlangen om alle mensen in Bolivia het evangelie te laten horen, zodat ze de liefde van Jezus Christus leren kennen. Bijzonder is, dat zij zelf studeerde dankzij een sponsorprogramma van Compassion*.

We kennen Janeth via Kees Boer, met wie onze gemeente in 2012 al in contact kwam. In juni 2014 belde Kees naar Nederland en zei: “Er zijn zoveel Boliviaanse kinderen die bereikt worden met het evangelie, ik kan het niet allemaal aan!” Kort daarna ontmoette Kees Janeth en samen leiden ze nu een zendingsproject in Bolivia.
Tevens kennen wij Janeth via een gezin in onze gemeente die haar sponsorde tijdens haar universitaire studie.

Wat wordt er gedaan?

Samen met andere vrijwilligers vertelt Janeth fulltime aan kinderen en jongeren over Jezus en ze traint hen om de boodschap van het evangelie weer door te vertellen. Daardoor komen er telkens weer nieuwe kinderen/jongeren tot geloof die zich ook aansluiten bij de groep. Als de groep te groot wordt (12), start er een nieuwe groep, die ook weer het evangelie doorvertelt.
Naast dit zendingswerk geeft Janeth samen met Kees ook noodhulp aan families die een urgente hulpvraag hebben, zowel materialistisch als ook geestelijke armoede wil zij hiermee aandacht geven.

Naast dit zendingswerk geeft Janeth samen met Kees ook noodhulp aan families die een urgente hulpvraag hebben, zowel materialistisch als ook geestelijke armoede wil zij hiermee aandacht geven.

Hoe ondersteunen we en blijven we betrokken? 

  • Gebed – het bemoedigt Janeth enorm dat ze weet dat mensen ergens anders in de wereld voor haar bidden, gebed is voor haar bediening onmisbaar!
  • Collecte - Een keer per maand wordt er tijdens de dienst gecollecteerd voor Janeth en het zendingswerk in Bolivia (in de PassiePost staat telkens waar de collecte die zondag voor bestemd is).
  • Nieuwsbrief - Om u te informeren en om als gemeente een hechte band op te bouwen met Janeth, wordt er regelmatig een nieuwsbrief gemaakt. Deze vindt u ook op deze website..

*Compassion is een christelijke stichting met sponsorprogramma’s voor arme kinderen.

 

Janeth is opgegroeid in een arm gezin in Bolivia. Vanaf haar kleuterleeftijd is ze gesponsord via een Compassion programma door een echtpaar uit een ander land. Na de basisschool heeft ze op de universiteit pedagogiek gestudeerd via het LDP sponsorprogramma van Compassion. Janeth

Op dit moment helpt Janeth kinderen en arme gezinnen in Cochabamba, een grote stad in Bolivia. Ze vertelt over Jezus, helpt kinderen met problemen, deelt eten uit enz. In december heeft Janeth met een groep vrijwilligers meer dan 400 kinderen bereikt met het Evangelie en praktisch geholpen door middel van het uitdelen van voedselpakketten en speelgoed en het leren tanden poetsen en handen wassen. Ook hebben een aantal kinderen een gratis behandeling bij de tandarts gekregen.

Janeth is voor haar levensonderhoud afhankelijk van donaties. Haar maandelijkse kosten voor levensonderhoud bedragen ongeveer € 420,- . Onze gemeente ondersteunt haar maandelijks met € 300,- Het resterende bedrag werd vanuit Amerika gesponsord maar deze ondersteuning is met ingang van december gestopt.

Daarom nu een oproep of er mensen zijn die maandelijks een bedrag willen doneren om  Janeth te  ondersteunen.  U kunt dit doen via bankrekeningnummer NL05 RABO 0341 5245 49
t.n.v. de Evangelische Gemeente Bommelerwaard met vermelding van Bolivia.

Mocht het zo zijn dat er maandelijks meer dan € 120,-  aan giften voor Janeth binnen komen, dan wordt het resterende bedrag gebruikt voor diverse activiteiten met kinderen in Cochabamba.

Een korte compilatie van foto's van Janeths werk kunt u vinden in dit filmpje.