Janeth, onze zus in Bolivia

Onze gemeente koos er in 2015 voor om Janeth Mendoza Santillan geestelijk en financieel te ondersteunen voor een (kleinschalig) zendingsproject. Wij geloven dat mensen zoals Janeth, die zelf Boliviaans is en daardoor de cultuur volkomen kent, beter in staat zijn de inwoners van Bolivia te bereiken dan mensen van buitenaf.  
 
Wie is Janeth?
Mijn naam is Janeth Mendoza, geboren in 1985. Ik kom uit Bolivia en  woon in de stad Cochabamba. Ik woon met mijn ouders in één huis. Ik help als vrijwilliger op een kleine school in een sloppenwijkje. Als kind nam ik deel  in het Compassion programma. Hierna heb ik ook via een Compassion programma kunnen studeren aan de universiteit in Cochabamba en ben daar afgestudeerd in Pedagogiek.
 
Wat doet Janeth?
Ik geef een aantal ochtenden per week les op een school. De school staat in de sloppenwijk El Mercado in Cochabamba. De meeste leerlingen hebben leerproblemen, letters van het alfabet kunnen ze niet herkennen omdat hun ouders niet kunnen lezen of schrijven en  omdat de ouders een normale school  niet kunnen betalen. Tijdens de middagen neem ik de tijd om de lessen voor te bereiden. Het geven van onderwijs aan deze kinderen, is een unieke methode om mijn geloof in Jezus met hen in praktijk te brengen. Samen leren , samen bidden. Op openbare scholen mogen de leerkrachten niet over jezus spreken.
Wanneer ik tijdens de week wat vrije tijd heb, wordt ik regelmatig uitgenodigd bij kerken, bij Compassion en andere scholen, om workshops te geven over het voorkomen en helpen  van seksueel en fysiek misbruik bij vrouwen, tienermeisjes en kinderen. 
 
Sinds 2020 heb ik door de pandemie noodgedwongen veel thuis moeten blijven. Dit heeft me de mogelijkheid gegeven om gedurende deze periode lesprogramma’s te ontwikkelen voor onderwijzers  die nu geen fysieke les kunnen geven en lesmateriaal voor thuishulp van ouders aan hun kinderen.
Deze programma’s zijn inmiddels gebundeld via een internetplatvorm, genaamd Minkedu: https://minkedu.co 
Dit alles om kinderen in de breedste zin van het woord op een innovatieve manier toch onderwijs aan te bieden, zodat  kinderen zich toch voldoende kunnen  ontwikkelen. De ontwikkeling van dit platvorm is niet onopgemerkt gebleven. Baylor University en Compassion in de Verenigde Staten hebben mij genomineerd voor het meest innovatieve educatieve idee van het afgelopen jaar.
Uiteindelijk leidde het tot het beste idee. Op dit moment wordt het Minkedu platvorm in meerdere Spaanstalige Zuid Amerikaanse landen door Compassion gebruikt.  
 
Daarnaast ben ik lid geworden van het bestuur (raad van toezicht) van Compassion Bolivia.  
Een vrijwilligers taak om verbinding te maken tussen de kansarme bevolking, waar ik zelf ook deel van uitmaakte en de Compassion organisatie    
 
 
Hulp en relatie
Naast hulpverlening aan kansarme kinderen, hen meer zelfvertrouwen te geven door onderwijs over wat ze allemaal kunnen leren is een belangrijk principe. Een ander aspect is met de kinderen en ouders het evangelie  van Jezus te delen. Naast alle hulpverlening vind ik de zorg voor mijn ouders ook een belangrijke levenstaak. De bijbel is daar heel duidelijk over.
Wanneer je Jezus volgt en je bent gehoorzaam aan de Bijbel, is de weg niet eenvoudig. Ik heb ook problemen, behoeften, zorgen. Wanneer ik mijn persoonlijke tijd met God heb, huil ik, omdat de dingen zo zwaar voor me zijn. Als ik aan jullie denk en me herinner dat aan de andere kant van de wereld mensen voor me bidden, weet dan dat me dat heel gelukkig maakt. Het moedigt me aan om verder te gaan. In 2016 toen ik even in Nederland mocht zijn, heb ik dit ook gedeeld met sommigen van jullie. Nu krijg ik soms berichtjes dat jullie bidden voor mij en of voor mijn vader, dat maakt me echt heel erg gelukkig, ik sta er niet alleen voor.
Bedankt vrienden voor jullie gebeden, steun, hulp. Jullie maken een deel uit van het werk hier in Bolivia. Ik bid ook voor jullie, bedankt en ik hou van jullie.
 
Hoe ondersteunen wij als gemeente Janeth en blijven we betrokken? 
Gebed – het bemoedigt Janeth enorm dat ze weet dat mensen ergens anders in de wereld voor haar bidden, gebed is voor haar bediening onmisbaar!
Collecte - Een keer per maand wordt er tijdens de dienst gecollecteerd voor Janeth en het zendingswerk in Bolivia (in de PassiePost staat telkens waar de collecte die zondag voor bestemd is).
Nieuwsbrief - Om u te informeren en om als gemeente een hechte band op te bouwen met Janeth, wordt er regelmatig een nieuwsbrief gemaakt. Deze vindt u ook op deze website..
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via stichting Equity sharing fairness. 

www.sharingfairness.org

 

Zoals in de rest van de wereld is ook Bolivia hard getroffen door het coronavirus. Via Janeth blijven wij regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in Cochabamba, de stad waar Janeth met haar familie woont. In Bolivia is een totale lockdown ingesteld, wat betekent dat je beslist niet op straat mag komen. Alle winkels zijn gesloten, behalve de winkels waar levensmiddelen verkocht worden, die zijn nog (gedeeltelijk) open. Echter je mag niet zomaar op een willekeurig moment boodschappen doen, maar dit wordt gereguleerd. Je laatste nummer van je identiteitskaart/paspoort, bepaalt op welke dag jij boodschappen mag doen.

Voor de rest ligt de stad Cochabamba totaal stil en het wemelt er van de politie en het leger. In elke straat zijn zeker 2 of meer mensen van politie of leger aanwezig om de orde te handhaven. Stel je eens voor: In elke straat politie of mensen van het leger aanwezig, voor de rest niemand te bekennen. Dat moet toch haast wel een angstige en beklemmende situatie zijn. Uiteraard vergt deze situatie ook vele dodelijke slachtoffers onder de bevolking. Slachtoffers worden vaak aan hun lot overgelaten en mensen die zijn overleden worden soms pas na 2 dagen door het leger van straat gehaald, een zeer schrijnende situatie.

De zwervers die normaal gesproken in de stad/parken aanwezig zijn, zijn op dit moment niet meer in de stad. Omdat de overheid heeft bevolen om alle zwervers op te pakken en in de gevangenis vast te zetten, zijn deze mensen gevlucht naar het platteland. Er heerst in het hele land, met name in de steden, grote angst voor het corona virus. De grootste angst komt voort uit het feit dat er geen (voldoende) medische voorzieningen zijn 

Janeth en haar familie zijn dus ook aan hun huis(je) gebonden en Janeth kan nu dus ook geen contact hebben met ‘haar’ kinderen. De kinderen in Bolivia hebben niet de technische communicatiemiddelen waar wij in het westen over kunnen beschikken. Janeth heeft wel wekelijks contact met een ‘districthoofd’ van de wijken waar de kinderen wonen. Zo blijft ze nog een klein beetje op de hoogte van deze kinderen, maar uiteraard zou ze het liefst iedere dag zelf naar de kinderen gaan. 

Doordat kinderen nu niet naar school kunnen en met hele gezinnen thuis zijn, neemt ook het huiselijk geweld enorm toe in Bolivia. In haar hoofd is Janeth veel met de kinderen bezig en maakt zich zorgen over de toekomst en dat ze geen enkele hulp kan bieden op dit moment. Omdat Janeth nu geen onderwijs kan geven is zij zich aan het voorbereiden op de toekomst als ze weer met de kinderen kan gaan werken. Hiervoor is ze onder andere gestart met een studie voor omgang met kinderen met autisme.

Daarnaast heeft Janeth veel contact met Compassion in Bolivia en is ze gevraagd om lid te worden van het bestuur (raad van toezicht). Hierbij is Janeth de schakel tussen Compassion en de mensen die veelal op straat leven en anders buiten de boot dreigen te vallen. Met Compassion wordt ook gewerkt aan de plannen die uitgewerkt kunnen worden zodra scholen weer toegankelijk zijn.

Binnen de familie gaat het naar omstandigheden redelijk. Zoals een aantal van jullie weten is de vader van Janeth ernstig ziek, maar op dit moment gaat het redelijk goed (naar huidige omstandigheden). Haar vader zou behandeld moeten worden in het ziekenhuis, maar dit is ook volledig stopgezet, alleen de meest noodzakelijke operaties worden uitgevoerd in het ziekenhuis.

Graag willen wij jullie vragen om voor Janeth en haar familie te bidden. Tevens gebed gevraagd voor de schrijnende situatie in Boliva.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via stichting Equity sharing fairness. www.sharingfairness.org

Janeth

 

Janeth onze eerste vraag is, als je ons iets over jezelf kunt vertellen, wie is Janeth?

Mijn naam is Janeth Mendoza, ik ben 34 jaar oud. Ik kom uit Bolivia en ik woon in de stad Cochabamba. Ik woon bij mijn ouders, mijn jongere zus en mijn neefje. Ik heb twee broers die ouder zijn dan ik en ik heb ook twee zussen. Ik heb onderwijswetenschappen gestudeerd, nu help ik als vrijwilliger op een kleine school. Ik werd als kind gesponsord in het Compassion programma. Hierna heb ik ook via een Compassion programma kunnen studeren aan de universiteit in Cochabamba en ben daar acht jaar geleden afgestudeerd in Pedagogiek.

Janeth, je weet dat we je bezocht hebben in 2018, en een van de dingen die we je hebben geadviseerd was om minder te gaan doen ... Je doet nog steeds veel, dus de tweede vraag is of je ons kunt vertellen hoe een gemiddelde week eruit ziet, wat doe je in een normale week?

Mijn normale week is elke ochtend les geven op een school, de school is op een zeer arme plek in mijn stad, ik heb 26 leerlingen van 4 tot 9 jaar oud, sommigen van hen hebben leerproblemen letters van het alfabet kunnen ze niet herkennen omdat sommigen niet eerder naar school zijn geweest, omdat de ouders dat niet kunnen betalen. Tijdens de middag neem ik de tijd om de les van de volgende dag voor te bereiden, dit kost veel tijd, omdat ik op  verschillende niveaus moet voorbereiden: voorschool, kleuterschool, eerste en tweede leerjaar, etc.

Het belangrijkste onderwerp dat ik onderwijs, is de Bijbel, het evangelie, Jezus.

Op openbare scholen mogen de leerkrachten dit niet onderwijzen, omdat de regering wil dat scholen meer over moederaarde en andere goden onderwijzen. Het is dus belangrijk dat kinderen weten wie de ware God is.

Wanneer ik tijdens de week wat vrije tijd heb, vooral op vrijdag, wordt ik vaak uitgenodigd om workshops te geven over het voorkomen van seksueel en fysiek misbruik, soms bij Compassion, soms ook in plaatselijke kerken, maar vooral via vrienden op diverse scholen. Deze workshops zijn voor studenten van sommige scholen in mijn stad, mijn vrienden helpen ook vrouwen die het slachtoffer zijn van misbruik, dus ik probeer altijd te helpen bij deze belangrijke activiteiten

Janeth, de derde vraag is of je ons kunt vertellen, waarom je als vrijwilliger met kinderen werkt, wat is je motivatie om al dit vrijwilligerswerk te doen?

Ik ben een vrijwilliger omdat de Bijbel ons erover leert, om te helpen, bidden en voor arme mensen te zorgen. Wanneer ik soms de gezinnen van mijn leerlingen bezoek en zij hulp ontvangen of het evangelie horen, voelen ze zich erg gelukkig omdat ze met hoop en geloof tot leven komen.

Ik help ook graag kinderen op verschillende gebieden. Hun ouders werken de hele dag en vaak zijn de kinderen alleen thuis en kan heel gevaarlijk zijn. Dit herinnert me vaak aan toen ik een kind was. Mijn ouders werkten de hele dag en mijn oom zorgde voor me, helaas werd ik psychologisch en fysiek misbruikt, jaren lang vertelde hij me dat ik waardeloos was, dat ik dingen niet kon doen. Door die negatieve gedachte faalde ik twee keer in de tweede klas. Gelukkig kreeg ik veel hulp in het project van Compassion en zij gaven me veel liefde en aandacht.

God gebruikt elke slechte ervaring om andere mensen te zegenen en ik dank God voor deze problemen die ik had toen ik een kind was, omdat ik vrouwen en kinderen nu kan helpen met mijn ervaring.

Helaas is Cochabamba de derde stad in Bolivia met de hoogste gevallen van geweld tegen vrouwen en kinderen. In dit jaar zijn er al 86 vrouwen gedood door fysiek en seksueel misbruik en 25 kinderen gedood door seksueel geweld en de agressors in beide gevallen zijn mensen die heel dicht bij het gezin staan, zoals vaders, ooms, neven en nichten. dus ik werk hard om deze kinderen te helpen niet door dezelfde problemen heen te gaan, ik geef ze een veilige plek op school en ik geef ze veel liefde en genegenheid.

Janeth, Ik weet hoeveel het voor jou betekent om te weten dat God van je houdt en om zijn kind te zijn. We vragen ons af, is het gemakkelijk om met kinderen en ouders over het evangelie te praten, over het goede nieuws?

In Bolivia is het heel gemakkelijk om over het evangelie te praten, vooral arme gezinnen staan ​​open om het evangelie te leren, arme gezinnen hebben veel problemen, ze lijden en er is veel gebrek, maar wanneer ze Jezus leren kennen, beginnen ze te leven met hoop, geloof en vooral zij hebben een grote passie en verlangen om op Jezus te wachten. Als ik de lokale kerkjes bezoek, gaan de liedjes die ze zingen daarover, Jezus komt snel, Jezus komt snel en ze dansen. Het is bijzonder om dat te zien. Ze leren me om elke dag hetzelfde verlangen te hebben om Jezus snel te zien.

Ik nodig jullie ook uit om ook elke dag te leven met dezelfde passie en het verlangen om Jezus snel te zien.

Janeth, kun je ons vertellen wat onze financiële hulp en de relatie met de mensen van deze kerk betekent voor jou en de mensen die je helpt !?

De belangrijkste verandering is dat kinderen en gezinnen Jezus leren kennen en in Hem geloven. Dat is de beste verandering omdat het gaat om het eeuwige leven.

Ook hebben de studenten meer vertrouwen in zichzelf. Ik heb veel geholpen in het karakter van kinderen door affectie en liefde. Ook overwinnen sommige kinderen hun leerproblemen.

Voor mij is de verandering, dat ik meer dingen kan doen en meer mensen kan helpen.

In mijn laatste werk bijvoorbeeld, was het enige dat ik deed het evangelie delen, ik had geen tijd om voor mijn vader te zorgen of andere dingen te doen, maar nu kan ik ook het evangelie delen, kinderen en gezinnen praktisch helpen en tijd nemen voor ons gezin, Jezus leert ons in de Bijbel dat deze dingen belangrijk zijn. Mijn vader is erg ziek en lijdt bij momenten erg veel pijn. Soms stop ik mijn activiteiten voor de week omdat de tijd met mijn vader kort is en ik wil helpen en tijd met hem doorbrengen.

Wanneer je Jezus volgt en je bent gehoorzaam aan de Bijbel, is de weg niet eenvoudig. Ik heb ook problemen, behoeften, zorgen. Wanneer ik mijn persoonlijke tijd met God heb, huil ik, omdat de dingen zo zwaar voor me zijn. Als ik aan jullie denk en me herinner dat aan de andere kant van de wereld mensen voor me bidden, weet dan dat me dat heel gelukkig maakt. Het moedigt me aan om verder te gaan. Een paar jaar geleden toen ik in Nederland was heb ik dit ook gedeeld met sommigen van jullie. Nu krijg ik soms berichtjes dat jullie bidden voor mij en of voor mijn vader, dat maakt me echt heel erg gelukkig, ik sta er niet alleen voor.

Bedankt vrienden voor jullie gebeden, steun, hulp. Jullie maken een deel uit van het werk hier in Bolivia. Ik bid ook voor jullie, bedankt en ik hou van jullie.

Janeth is opgegroeid in een arm gezin in Bolivia. Vanaf haar kleuterleeftijd is ze gesponsord via een Compassion programma door een echtpaar uit een ander land. Na de basisschool heeft ze op de universiteit pedagogiek gestudeerd via het LDP sponsorprogramma van Compassion. Janeth

Op dit moment helpt Janeth kinderen en arme gezinnen in Cochabamba, een grote stad in Bolivia. Ze vertelt over Jezus, helpt kinderen met problemen, deelt eten uit enz. In december heeft Janeth met een groep vrijwilligers meer dan 400 kinderen bereikt met het Evangelie en praktisch geholpen door middel van het uitdelen van voedselpakketten en speelgoed en het leren tanden poetsen en handen wassen. Ook hebben een aantal kinderen een gratis behandeling bij de tandarts gekregen.

Janeth is voor haar levensonderhoud afhankelijk van donaties. Haar maandelijkse kosten voor levensonderhoud bedragen ongeveer € 420,- . Onze gemeente ondersteunt haar maandelijks met € 300,- Het resterende bedrag werd vanuit Amerika gesponsord maar deze ondersteuning is met ingang van december gestopt.

Daarom nu een oproep of er mensen zijn die maandelijks een bedrag willen doneren om  Janeth te  ondersteunen.  U kunt dit doen via bankrekeningnummer NL05 RABO 0341 5245 49
t.n.v. de Evangelische Gemeente Bommelerwaard met vermelding van Bolivia.

Mocht het zo zijn dat er maandelijks meer dan € 120,-  aan giften voor Janeth binnen komen, dan wordt het resterende bedrag gebruikt voor diverse activiteiten met kinderen in Cochabamba.

Een korte compilatie van foto's van Janeths werk kunt u vinden in dit filmpje.