Jezus heeft ons de opdracht gegeven om Zijn evangelie aan de wereld te verkondigen. Als gemeente willen wij die opdracht in de eerste plaats in onze eigen omgeving vervullen: wij willen dat iedereen in de Bommelerwaard weet wie Jezus is. Daarnaast ondersteunt onze gemeente verschillende zendingsprojecten buiten de Bommelerwaard en buiten Nederland. Soms gebeurt dit door een eenmalige collecte te schenken aan een bepaald project en soms door een bepaald project langer te ondersteunen. 

Op dit moment steunen wij als gemeente Janeth Mendoza uit Bolivia in haar werk samen met Kees Boer. Daarnaast dient Leen Hokke vanuit onze gemeente bij Jeugd met een Opdracht in Wollongong, Australië. Verder sparen de kinderen van de zondagschool voor stichting Pan de Vida.

 

Leen         Janeth         pandevida

        Leen Hokke                                 Janeth Mendoza                                                       Pan de Vida

 


Leen Hokke

Vanuit onze gemeente is Leen Hokke als zendeling naar Australië vertrokken. In eerste instantie werkt hij  op de basis van Jeugd met een Opdracht in Wollongong, maar dat is niet zijn eindstation: hij staat open voor elke plek waar God hem wil hebben. Bij Jeugd met een Opdracht begeleidt Leen jongeren tijdens hun theoretische fase van de Discipelschaps Training School, en ook met hen meegaan op 'outreach'. Daarnaast zal hij actief zijn in diverse taken op de basis en in lokale projecten.

Leen is op 30 juni 2017 vertrokken. Hij is en blijft op zoek naar een achterban, naar mensen die met hem willen meeleven via de nieuwsbrief en die hem in gebed en/of financieel willen steunen. Bij Jeugd met een Opdracht verdient Leen geen salaris: zijn reis, levensonderhoud etc. moet hij zelf bekostigen.

Wanneer u Leen wilt volgen via de nieuwsbrief, of wanneer u hem wellicht door gebed of op financieel gebied wilt steunen, dan kunt u zijn Thuis Front Commissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De nieuwsbrieven van Leen kunt u hier nalezen:

Leen 5

 


Janeth in Bolivia

Onze gemeente koos er in 2015 voor om Janeth Mendoza Santillan geestelijk en financieel te ondersteunen voor een (kleinschalig) zendingsproject. Wij geloven dat mensen zoals Janeth, die zelf Boliviaans is en daardoor de cultuur volkomen kent, beter in staat zijn de inwoners van Bolivia te bereiken dan mensen van buitenaf.

Wie is Janeth?

Janeth is 30 jaar oud en is geboren in Cochabamba, Bolivia. Dit is de plaats waar ze nu ook nog woont. Zij werkt samen met de Nederlander Kees Boer als zendelinge in een heel arm deel van Bolivia. Ze studeerde pedagogiek en heeft een diep verlangen om alle mensen in Bolivia het evangelie te laten horen, zodat ze de liefde van Jezus Christus leren kennen. Bijzonder is, dat zij zelf studeerde dankzij een sponsorprogramma van Compassion*.

We kennen Janeth via Kees Boer, met wie onze gemeente in 2012 al in contact kwam. In juni 2014 belde Kees naar Nederland en zei: “Er zijn zoveel Boliviaanse kinderen die bereikt worden met het evangelie, ik kan het niet allemaal aan!” Kort daarna ontmoette Kees Janeth en samen leiden ze nu een zendingsproject in Bolivia.
Tevens kennen wij Janeth via een gezin in onze gemeente die haar sponsorde tijdens haar universitaire studie.

Wat wordt er gedaan?

Samen met andere vrijwilligers vertelt Janeth fulltime aan kinderen en jongeren over Jezus en ze traint hen om de boodschap van het evangelie weer door te vertellen. Daardoor komen er telkens weer nieuwe kinderen/jongeren tot geloof die zich ook aansluiten bij de groep. Als de groep te groot wordt (12), start er een nieuwe groep, die ook weer het evangelie doorvertelt.
Naast dit zendingswerk geeft Janeth samen met Kees ook noodhulp aan families die een urgente hulpvraag hebben, zowel materialistisch als ook geestelijke armoede wil zij hiermee aandacht geven.

Naast dit zendingswerk geeft Janeth samen met Kees ook noodhulp aan families die een urgente hulpvraag hebben, zowel materialistisch als ook geestelijke armoede wil zij hiermee aandacht geven.

Hoe ondersteunen we en blijven we betrokken? 

  • Gebed – het bemoedigt Janeth enorm dat ze weet dat mensen ergens anders in de wereld voor haar bidden, gebed is voor haar bediening onmisbaar!
  • Collecte - Een keer per maand wordt er tijdens de dienst gecollecteerd voor Janeth en het zendingswerk in Bolivia (in de PassiePost staat telkens waar de collecte die zondag voor bestemd is).
  • Nieuwsbrief - Om u te informeren en om als gemeente een hechte band op te bouwen met Janeth, wordt er regelmatig een nieuwsbrief gemaakt. Deze vindt u ook op deze website.

*Compassion is een christelijke stichting met sponsorprogramma’s voor arme kinderen.

 


Pan de Vida

In oktober 1986 vlogen Wilkin en Aukje van de Kamp voor de eerste keer naar Peru (Zuid-Amerika) om hun – toen driejarige – zoon Joel Carlos te adopteren. Bijna achttien jaar later (in de zomer van 2004) vlogen ze opnieuw naar Peru om het huwelijk van hun Peruaanse zoon en schoondochter in te zegenen. Inmiddels wonen Carlos en Mariela met hun drie dochters in Arequipa (na Lima de grootste stad in Peru). God heeft hen bewogenheid in het hart gelegd voor de vele kinderen in deze stad, die geen kans krijgen om kind te zijn en veelal gedwongen worden op straat te werken.

Samen met hun Peruaanse medewerkers geven zij leiding aan inmiddels meer dan vijfendertig christelijk humanitaire projecten, verspreid over heel Peru. Het is hun en ons verlangen om deze kinderen met Gods liefde te helpen en te bevrijden uit de greep van armoede. Als ambassadeurs van Pan de Vida zijn we onder de indruk van de liefde en toewijding van alle Peruaanse medewerkers. Met een beetje van ons kunnen zij de vele kinderen een hoopvolle toekomst geven.

Elke zondag mogen de kinderen van onze zondagschool collectegeld meenemen. Samen sparen ze voor stichting Pan de Vida. Pan de Vida betekent: brood van het leven. De mensen van de stichting helpen straatkinderen in Peru. Door het geld dat het kinderwerk bij elkaar brengt, kunnen een paar kinderen in Peru elke dag eten krijgen en naar school gaan. Op www.pandevida.nl is hier meer over te lezen.

Terug