Vertrouwenspersoon

Veiligheid binnen de EGB is heel belangrijk. De gemeente is verantwoordelijk voor veiligheid en moet een veilige plaats zijn voor iedereen. We beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. 

Ook in evangelische gemeenten komt ongewenst gedrag voor. Onder ongewenst gedrag valt misbruik, manipulatie, intimidatie en geweld. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. Als iemand in aanraking komt met ongewenst gedrag, dan moet hij of zij daarover kunnen spreken.

Er zijn verschillende mogelijkheden om hierover in gesprek te gaan:

  • De EGB is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM).  SEM is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunnen bij het landelijke SEM-meldpunt. SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 085 - 488 14 49.
  • De EGB-vertrouwenspersonen zijn Helene Verhoeff en Bert Schalk. Je kunt hun bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De EGB-vertrouwenspersonen opereren onafhankelijk van het bestuur en oudstenteam.

Lees verder

 

Pastoraat

‘Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.’ Jesaja 61:1


De Evangelische Gemeente Bommelerwaard heeft een aantal pastoraal medewerkers tot haar beschikking. Zij zijn er om mensen te begeleiden die kampen met verwonding, eenzaamheid of de gevolgen van hun eigen gedrag. Wanneer zaken te complex zijn voor de medewerkers, verwijzen zij door naar seculiere instellingen. In dat laatste geval kunnen de pastoraal medewerkers door middel van gebed blijven ondersteunen.

Bent u op zoek naar pastoraat? Dan kunt u via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact opnemen.

 

Diaconie

Het kan zo maar gebeuren of het zat er enige tijd aan te komen, maar je komt er praktisch gezien  niet meer uit om dingen in je leven op orde te houden of voor elkaar te krijgen. Als het moeilijk is om hulp van familie te vragen of die is er gewoon niet. Als je vast loopt met de financiële balans door welke oorzaak ook.

Binnen De EGB kennen we het pastoraat, waar mensen elkaar tot steun kunnen zijn met de Bijbel geopend op tafel. Soms kan er ook sprake zijn van financiële storm of zwaar weer. Ook in deze situatie geldt ‘heb u naaste lief als uzelf’ en willen we als De EGB er zijn voor onze naaste. Pastoraat en de Diaconie werken gescheiden. Het is wel mogelijk naar elkaar door te verwijzen. Uitgangspunt is geen informatie over en weer verstrekken i.v.m. privacy. Pastoraat is gekoppeld aan de Oudstenraad.  De Diaconie is gekoppeld aan het Dagelijks Bestuur.

Diaconie in De EGB wordt geïnspireerd vanuit het Evangelie van Jezus Christus met de Bijbel als grondslag.  Als Diaconie willen we dienstbaar zijn in de eerste plaats naar God en ook aan elkaar.  Omzien naar elkaar is een taak van de hele gemeente. Uw ogen, oren en helpende handen zijn nodig, samen met het Diaconale Team,  als leden van de gemeente van Jezus Christus, voor  de nood om ons heen. (Matth. 7:12). De Diaconie richt zich op de bezoekers, al dan niet leden, van De EGB.  Verzoeken van organisaties en goede doelen aan de Diaconie worden niet ingewilligd.

Robert Hogendoorn, Fon en Alie Heijmans en Anton Klijmij geven de Diaconie vorm in onze gemeente.

Mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wordt gelezen door Robert Hogendoorn en Fon Heijmans

Lees meer over diaconie binnen de EGB

 

Gebed nodig?

‘Roep Mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden en je zult Mij eren.’ Psalm 50:15

‘Gemeente zijn’ betekent voor de Evangelische Gemeente Bommelerwaard ook dat we er voor elkaar willen zijn door gebed. Soms zijn er acute noodsituaties waarvoor we graag in korte tijd zoveel mogelijk biddende mensen willen mobiliseren. Hiervoor hebben we een gebedsfront. Wanneer een gebedspunt gemeld wordt bij het gebedsfront, dan wordt deze via e-mail verspreid naar trouwe bidders die snel in actie komen door in gebed te gaan. De bidders gaan vertrouwelijk met de gebedspunten om.

Wilt u uw nood melden bij het gebedsfront? Dan kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Privacy

Privacy statement Evangelische Gemeente Bommelerwaard
Evangelische Gemeente Bommelerwaard verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Lees verder