Afdrukken

COVID-19 en de kerk

Evangelische Gemeente Bommelerwaard heeft een “Gebruiksplan kerkgebouw" beschikbaar gesteld. Dit gebruiksplan, bevat richtlijnen aan de hand waarvan het mogelijk is met ingang van 1 juli 2020 op een verantwoorde wijze gefaseerd weer samenkomsten te houden in aanwezigheid van gemeenteleden. Dit plan is voor het laatst aangepast op 19 juni 2021 n.a.v. de laatste richtlijnen voor kerken en de keuzes die wij als EGB daarin hebben gemaakt.


Met dit gebruiksplan willen we:

Lees verder

Zorg voor elkaar

Veiligheid binnen de EGB is heel belangrijk. De gemeente is verantwoordelijk voor veiligheid en moet een veilige plaats zijn voor iedereen. We beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Veiligheid binnen de EGB is heel belangrijk. De gemeente is verantwoordelijk voor veiligheid en moet een veilige plaats zijn voor iedereen. We beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. 
Ook in evangelische gemeenten komt ongewenst gedrag voor. Onder ongewenst gedrag valt misbruik, manipulatie, intimidatie en geweld. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. Als iemand in aanraking komt met ongewenst gedrag, dan moet hij of zij daarover kunnen spreken.

Lees verder

Privacy

Privacy statement Evangelische Gemeente Bommelerwaard
Evangelische Gemeente Bommelerwaard verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Lees verder